Bizi Takip Edin
movenpick

İstanbul

BİRLİKTEN DOĞAN GÜÇ

Yüzde 100 doluluk oranıyla faaliyet gösteren, kimya, makine, metal gibi pek çok sektörü bir araya getiren Birlik OSB, firmaların dış ticaret kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyor.

Yayınlandı

Tarih

Katılımcıların ihracatını artırmak, yüksek teknolojili ve katma değer oluşturan niteliklerini her zaman daha ileriye taşımak için faaliyet gösteren Birlik OSB, güçlü firmalarıyla fark oluşturuyor. Kimya, makine, metal, elektrik, elektronik, plastik, otomotiv yan sanayi sektörlerinde üretim gerçekleştiren firmalarıyla yüzde 100 doluluk oranına ulaşan OSB’de, tüm faaliyet alanlarında ihracat odaklı çalışmalar gerçekleştiriliyor. Birlik OSB Başkanı Şenol Telli, 51,1 hektar alanda boya-vernik sektöründe faaliyet gösteren firmaların iş birliği ile kooperatif olarak kurulan OSB’lerinin, 2000 yılında karma OSB vasfıyla “Boya Vernik OSB” olarak tüzel kişilik kazandığını anımsattı. Unvanı nedeniyle İhtisas OSB çağrışımı yaptığı için Bakanlık önerisiyle 2012 yılında isimlerini “Birlik OSB” olarak değiştirdiklerini dile getiren Telli, “102 parsel olarak kurulan bölgemiz, zaman içerisinde katılımcıların genişleme ihtiyaçları sebebiyle parsellerde yapılan tevhit işlemleri sonucu 84 sanayi parseline dönüştü. Bölgemizde cami, ortak sağlık güvenlik merkezi, 112 acil yardım istasyonu, itfaiye istasyonu, 8 adet banka şubesi, PTT Şubesi, tır parkı, kantar halı saha, market, 1 kafeterya ve 1 restoran bulunuyor” dedi.  

DIŞ TİCARETE ODAKLANDI

Başkan Şenol Telli, elektrik dağıtımının OSB tarafından yapıldığını ve akıllı OSB çalışmaları kapsamında tüm trafoların SCADA sistemi ile izlendiğini söyledi. Tüm parsellerin atık suları İSKİ deşarj limitlerini sağlayacak şekilde 24 saatlik kompozit numune alma cihazları ile izlendiğini dile getiren Telli, bölgelerinin akıllı sokak ve yol aydınlatma sistemleriyle aydınlatıldığını, katılımcılar arasında güneş enerji sistemiyle kendi elektriklerini üretmeye başlayan firmalar bulunduğunu kaydetti. Telli, “Yakın dönemde OSB olarak kendi öztüketimimizde kullanılmak üzere kendimizde ait gayrimenkullerinde üzerinde güneş enerjisiyle elektrik üretimi planlamamız bulunuyor” dedi. Bölgelerinin tamamen dolu olduğuna dikkat çeken Başkan Şenol Telli, “Bölgemizde ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan katılımcılarımız bulunuyor. Tüm faaliyet alanlarında ihracat odaklı çalışmalar gerçekleştirilirken, yoğunluk kimya şirketlerinden oluşuyor. Bölgemizde faaliyet gösteren firmaların yaklaşık yüzde 15’i yabancı sermayeli şirketlerden meydana geliyor” bilgisini verdi. Telli, bölge civarında konumlanan yerleşim yerleri nedeniyle günümüzde şehrin içerisinde kaldıklarını belirterek, sanayicilerin fiziksel büyüme ihtiyaçları bulunsa da OSB’nin gerek şehrin içinde kalmasından gerekse komşu oldukları 3 OSB nedeniyle genişleme alanı bulunmadığını ifade etti. Birlik OSB yönetimi olarak ana hedeflerinin dış ticarete odaklanmak olduğuna dikkat çeken Şenol Telli, “Firmalarımızla yurt dışına yönelik etkinliklere katılarak ve ülkemize yurt dışı heyetler ve firmalarla OSB’mizdeki firmaları yüz yüze görüştürerek dış ticaret hacimlerini artırmak istiyoruz. İhracatın desteklenmesi için geçmiş dönemde katılımcılarımıza Dış Ticaret İstihbaratı eğitimi verildi ve ardından Hedef Pazar Atölyesi gerçekleştirildi. Bu çalışmanın devamı olarak istekli firmalarla firma özelinde bire bir çalışmalar başlatıldı” diye konuştu.

AFETLERE HAZIRLIKLI

Başkan Telli, bölgenin coğrafi konumu ve 2019 yılında yaşanan İstanbul depremi sonrasında doğal afetlerin önemli gündem maddeleri arasına girdiğini söyledi. Hâlihazırda içerisinde su pompalarından, el fenerine, içme suyundan yiyeceğe, battaniyeye, radyoya kadar acil durumlarda ihtiyaç duyulabilecek 64 çeşit malzemenin bulunduğu afet konteynerlerine ek olarak, AFAD tarafından da kullanılan çeşitli ekipmanların tedarik edildiğini anlatan Telli, “Yine doğal afet durumlarında ulusal haberleşme ağında kesinti olması halinde bölge içi haberleşmede personelin iletişiminin kesilmemesini sağlayacak bir telsiz sistemi kuruldu, kamu kurumlarıyla haberleşebilmek amacıyla da uydu telefonu tedarik edildi. Ayrıca OSB içerisinde yönlendirme ve bilgilendirme yapılabilmesi için her sokak ve caddeden duyulabilecek nitelikte anons sistemi kuruldu. AFAD tarafından ‘Tatbikatlar Yılı’ olarak ilan edilen 2022 yılı içerisinde farklı afet senaryoları geliştirilerek çeşitli tatbikatlar yapılmaya devam edilecek. Bunun yanı sıra OSB’mize ait risk haritası ve risk planları çalışmalarımız devam ediyor” dedi. Nitelikli iş gücü ihtiyacında önemli rol oynayan meslek liseleri ile iş birlikleri yaptıklarını, bu amaçla sanayicilerle öğrencilerin bir araya gelmeleri sağlayarak staj imkânları oluşturduklarını da kaydeden Şenol Telli, “Ayrıca Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından yürütülen Mesleki Eğitim Merkezleri projesi kapsamında, 33 alan ve 181 meslek dalında eğitim gören öğrenciler haftada 1 gün okulda teorik eğitim, 4 gün ise işletmelerde beceri eğitimi alıyor. OSB’mizde Tuzla Mesleki Eğitim Merkezi tarafından bir irtibat ofisi açıldı ve katılımcılarımız tarafından büyük ilgi gördü. Bölge Müdürlüğü olarak, Mesleki Eğitim Merkezine kayıtlı 1 öğrenci hâlihazırda istihdam edildi, 2’nci öğrencinin istihdamı için ise başvuruda bulunuldu” dedi.

Reklam
Okumaya Devam Et
Reklam
Yorum Yapın

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İstanbul

YENİ AR-GE ÜSSÜ

Medeniyet Teknopark, sektör öncelikleriyle Türkiye’nin teknoloji üretiminin ve birikiminin yönlendirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Yayınlandı

Tarih

2018 yılında kurulan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Medeniyet Teknopark), üniversite ile üretim sektörlerinin iş birliğini sağlayarak, teknolojik bilgi üretmeyi, yenilik geliştirmeyi, kalite, verimlilik ve maliyet unsurlarında iyileştirmeler sağlamayı hedefliyor.  

BİLGİYİ TİCARİLEŞTİRME HİZMETİ

Bilgiyi ticarileştirme, girişimciliği destekleme, teknolojiyi yaygınlaştırma, araştırmacılara ve vasıflı kişilere iş imkânı sağlama, uluslararası iş birliklerini hızlandıracak teknolojik altyapıyı sağlama amacına hizmet edecek olan Medeniyet Teknoparkta, yenilikçi teknolojiler geliştirilecek. Medeniyet Teknoparkta kurulacak olan tıp, biyoloji, gıda, malzeme ve tarım başta olmak üzere çeşitli alanlarda ileri teknolojilerin geliştirilmesi için faaliyet gösterecek şirketlere İMÜ akademisyenleri ile AR-GE desteği verilecek.

GENÇ ARAŞTIRMACILAR İSTİHDAM EDİLECEK

Reklam

Teknoparkta üretim sektörünün AR-GE ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan araştırma projelerinde genç araştırmacılar istihdam edilecek ve maddî olarak desteklenecek. Öğretim elemanlarının araştırma sonucu elde ettikleri bilgiler, katma değeri olan ürünlere dönüştürülecek ve ticarileştirilecek.

AKILLI ŞEHİRCİLİK ÇALIŞMALARI

Medeniyet Teknoparkta akıllı şehircilik, otonom sistemler, yapay zekâ, makine öğrenimi, büyük veri, veri analitiği, robotik sistemler, kontrol sistemleri, sağlık teknolojileri, finans teknolojileri, enerji sistemleri ve malzeme teknolojileri alanında çalışmalar yürütülmesi planlanıyor. Türkiye’nin AR-GE potansiyeline ve teknoloji üretebilmesine katkı sağlamayı, girişimciliği ve yenilikçiliği teşvik desteklemeyi, teknoloji transferi için uygun ortam yaratmayı amaç edinen Teknoparkın, kısa süre içinde faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Okumaya Devam Et

İstanbul

MARMARA’NIN YERLİ VE MİLLİ MARKA HEDEFİ

Yazılım, bilişim ve iletişim teknolojileri, elektronik gibi pek çok sektöre ev sahipliği yapan Marmara Üniversitesi Teknopark, yerli ve milli markalara öncülük etmeyi amaçlıyor.

Yayınlandı

Tarih

Marmara Üniversitesi Teknopark, yerli ve milli markalara öncülük etme çalışmalarını başarıyla sürdürüyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞİM İLKESİ

Yeni fikirlerin değer oluşturan çıktılara dönüşme sürecinin bütün aşamalarında yer alan uluslararası bir iş birliği merkezi olma yolunda çalışmalarına devam eden Marmara Üniversitesi Teknopark, 50’nin üzerindeki firmasıyla yenilikçilik iklimine katkı sunuyor. Marmara Üniversitesi tarafından 2014 yılında kurulan Marmara Üniversitesi Teknopark, ilk olarak Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü’nde faaliyete geçti ve sürdürülebilir gelişim ilkesi doğrultusunda büyümeye devam ederek 2020 yılı başında Marmara Üniversitesi Başıbüyük Kampüsü’nde de faaliyetlerine başladı.

ULUSAL REKABET GÜCÜNE KATKI

Marmara Üniversitesi Teknopark; yazılım, bilişim ve iletişim teknolojileri, telekomünikasyon, elektronik, ilaç, makine ve teçhizat imalatı, kimya, havacılık, enerji, savunma sanayi, gıda, sağlık teknolojileri, biyoteknoloji gibi birçok sektörde AR-GE çalışmalarını yürüten yenilikçi firmalara ev sahipliği yapan Teknopark, yerli ve milli markalar doğmasına öncülük edecek ilham verici bir ekosistem kurmayı ve böylece ulusal rekabet gücüne katkıda bulunmayı misyonu olarak belirledi.

Reklam

YÜKSEK HEDEFLER

Marmara Üniversitesi Teknoparkın hedefleri arasında üniversite-sanayi iş birliğinde sürdürülebilirliği sağlamak, ileri teknolojiye ve yüksek standartlara sahip üretken teknoloji merkezi olmak, fikirlerin hızla ürüne dönüşmesine olanak sağlayan kuluçka hizmeti sunmak, akademisyen ve öğrencilerin teknolojik fikirlerini destekleyerek şirket kurmalarını sağlamak, firmalarının AR-GE ve üretim desteklerine ulaşımını ve faydalanmasını sağlamak, uluslararası firmaların da AR-GE faaliyetleri için tercih ettiği bir teknoloji geliştirme bölgesi olmak, öncelikli alanlara yönelik hedeflerini belirleyerek kümelenme çalışmaları yürütmek gibi görevler bulunuyor.

Okumaya Devam Et

İstanbul

YENİ NESİL TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ

“Yeni nesil bir teknoloji geliştirme bölgesi” olarak kurulan Zaim Teknopark, fintech, biyoteknoloji, enerji ve savunma sanayi olmak üzere 4 alanda yoğunlaşacak.

Yayınlandı

Tarih

Bölgesel AR-GE faaliyetlerini ve girişimcilik ekosistemini geliştirmek ve üniversite sanayi iş birliğini artırarak teknolojinin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi tarafından 2018 yılında kurulan Zaim Teknopark, üniversitenin Halkalı Yerleşkesinde 72 bin 500 metrekarelik arazi üzerinde faaliyet gösterecek. Özellikle fintech, biyoteknoloji, enerji ve savunma sanayi alanlarına yoğunlaşacak olan Zaim Teknopark, firmaları bünyesine katmaya başladı.

Yeni nesil bir teknoloji geliştirme bölgesi olarak tanımlanan Zaim Teknopark, üniversitenin uzmanlık alanlarını AR-GE ile birleştirerek, ürünlerin ticarileşmesine katkı sağlayacak. 

FİRMALARA MENTORLUK HİZMETİ

Firmaların esas işlerine odaklanmasına katkı sağlayacak şekilde, nitelikli bilişim, bilgi güvenliği, ulaşım, güvenlik, yiyecek, içecek, sosyalleşme, toplantı, spor alanları gibi donatıların da bulunduğu Zaim Teknoparkta, kuluçka merkezi, teknoloji transfer ofisi (TTO), atölye veya uygulama merkezleri, farklı büyüklüklerde toplantı salonları gibi imkânlar da firmaların hizmetine sunuluyor. Firmaları motive ederek onlara mentorluk yapmayı hedefleyen Teknopark, benzer çalışmalar yapan diğer firmalarla iş birliği geliştirebilecekleri entegre büyük projelere teşvik etmeyi, firmaların sorun yaşadıkları bilimsel, teknik veya idari konularda anında müdahil olmayı amaçlıyor. Teknoparkta ayrıca seminerler, başarılı girişimci ve iş adamlarıyla tanışma, bilgilendirme ve eğitim programları, üniversite sanayi iş birliği, matchmaking, demoday gibi etkinlikler de düzenlenecek.

Okumaya Devam Et

Trendler

Copyright © 2022 Sanayi Gazetesi - Tüm hakları saklıdır.