Bizi Takip Edin
movenpick

Makaleler

Doğal gazda OSB’ler aleyhine tarife düzenlemesi

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun 20’nci maddesinde, OSB doğal gaz dağıtım şebekesi kurulması ve işletilmesi yetkisi ve sorumluluğu OSB’lere verilmiştir.

Yayınlandı

Tarih

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun 20’nci maddesinde, OSB doğal gaz dağıtım şebekesi kurulması ve işletilmesi yetkisi ve sorumluluğu OSB’lere verilmiştir. Bu düzenlemeye uygun olarak 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nda, mülkiyetindeki dağıtım şebekesiyle katılımcıların/ sanayicilerin doğal gaz ihtiyacını karşılayan OSB’ler kullanıcı birliği olarak tanımlanmış, yine aynı Kanunda, dağıtım şirketi veya toptan satış şirketi ile doğal gaz alım-satım sözleşmesi yapma serbestisine sahip gerçek veya tüzel kişiler serbest tüketici kabul edilmiştir. Kullanıcı birliği kabul edilen OSB’lerin doğalgaz tedariki, bölge içerisinde dağıtımı ve katılımcılarına satışı piyasa faaliyeti sayılmadığından lisans alamdan faaliyette bulunabilmektedir.

Doğal gaz dağıtım şebekesini yapmış doğal mevzuatına göre kullanıcı birliği olan serbest tüketici kabul edilen OSB’ler, BOTAŞ’ın “Doğal Gaz Perakende Satış Tarifesi ve Fiyatları” cetvelinde açıklanan fiyatlardan tek saat üzerinden satın aldığı doğal gazı, dağıtım şebekesi üzerinden katılımcılarına dağıtımını ve satışını yapmaktadır. Aralık 2021 dönemi doğal gaz tüketimleri, BOTAŞ’ın tarife cetvelinde yer alan, yıllık tüketimi 300.000 Sm³ üzerindeki abonelere uygulanan KADEME-2 Başkent07 tarifesinden Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO. AŞ. tarafından OSB’lere fatura edilmiştir.

BOTAŞ tarafından uygulanan tarife tipleri, abonelerin doğal gaz tüketim miktarlarına göre belirleniyor olması sebebiyle OSB’lerde yer alan sanayicilerin tarifesi, ilgili OSB’ye tek sayaç üzerinden verilen OSB’nin tüm sanayicileri yıllık toplam tüketimi baz alınarak belirlenmektedir. Buna mukabil OSB dışında yer alan sanayicilerin tarifesi ise ayrı ayrı yıllık tüketimleri üzerinden münferiden belirlenmektedir. Dolayısıyla bazı sektörler hariç büyük çoğunluğunun yıllık tüketimi 300.000 Sm³ altında kalmaktadır.

Aralık 2021 dönemi KADEME-2 Başkent07 tarifesi uygulamasında; bir katılımcının münferiden yıllık tüketimi değil OSB’de bulunun tüm sanayi işletmelerinin yıllık tüketim toplamı miktarı baz alındığından sanayicilerin 2021 Aralık ayındaki tüketimleri için yılın ilk dokuz aylık tüketim ortalamasının %60’ına kadar olan kısmına 4,35 TL/Sm³, %60’ının üzerindeki kısmına ise 6,53 TL/Sm³ satış fiyatları uygulanmıştır.

Ayrıca BOTAŞ tarafından 31.12.2021 tarihinde yayımlanan tarife cetvelinde, Ocak 2022 dönemine ait sanayi doğal gaz birim fiyatlarının %50 zamlı olarak uygulanacağı açıklanmıştır. Böylece 1 Ocak 2021’den bu yana son bir yıl içinde sanayi doğal gazındaki fiyat artışı yaklaşık %200’e ulaşmıştır. 31.12.2021 tarihinde yayımlanan tarife duyurusunda; Ocak 2022 döneminde de KADEME-2 Başkent07 tarifesinin uygulamaya devam edileceği, buna göre OSB sanayicilerinin Ocak 2022 döneminde tükettikleri gaz miktarının %60’ına kadar olan kısmına 6,45TL/Sm³, %60’ının üzerindeki kısmına ise 9,68 TL/Sm³ fiyatları uygulanacağı bildirilmiştir.

Reklam

Yüksek fiyat artışına ve tüketim miktarına bağlı zamlı tarife uygulamasına, bir de tek sayaç üzerinden satın aldığı doğal gazı mülkiyetindeki dağıtım şebekesiyle katılımcılarına veren OSB’lerde tüketim miktarına bağlı farklı tarife uygulaması eklenince OSB sanayici tarafından üretimin nasıl sürdürüleceği düşünülmeye başlanmıştır.

Öte yandan BOTAŞ’ın Aralık 2021 döneminde uyguladığı tarife sistemine göre; OSB dışında faaliyette bulunan ve yıllık tüketimleri 300.000Sm³’ün altında olan sanayi işletmelerinin Kademe-1 Başkent01, Başkent02 ve Başkent03 tarifeleri üzerinden 1,769096 /1,936722TL/Sm3 fiyatlarıyla OSB içindeki sanayi işletmelerine göre çok daha ekonomik koşullarda doğalgaz aldığı ve Ocak 2022 döneminde de almaya devam edeceği görülmektedir.

Aralık 2021 dönemi uygulaması bir örnekle açıklanacak olursa; Aralık/2021 dönemi tüketimi 22.336,36Sm3, ilk dokuz aylık ortalama tüketimi 8.470,30Sm3, yıllık toplam tüketimi 121.446,7Sm3 olan bir sanayici Kademe-2 Başkent07 tarife kademesiyle işlem yapıldığında; KDV dahil fatura tutarının = 5.082,18m3 x 4,35 + (22.336,36Sm3- 5.082,15Sm3) x 6,53 x1,18= 159.037,15.-TL olduğu, aynı katılımcının OSB dışında faaliyette bulunması durumunda ise KDV dahil fatura tutarı = (22.336,36Sm3 x 1,769096) x 1,18= 46.627,90.-TL olduğu görülmektedir. Bu durum OSB’lerde faaliyette bulunan sanayiciye, OSB’ler dışında faaliyette bulunan sanayiciye göre 3,40 kat daha yüksek fiyattan doğal gaz satışı yapıldığını/yapılacağını göstermektedir.

Kullanıcı birliği OSB’lerde faaliyette bulunan sanayi işletmeleri aleyhine sonuç doğurmayacak şekilde   tarife düzenlemesi yapılması mümkün iken bunun yapılmayıp, aksine eşitsizliğe ve adaletsizliğe yol açan bu tarife düzenlemesi ile mülkiyetindeki dağıtım şebekesiyle katılımcıların/sanayicilerin doğal gaz ihtiyacını karşılayan OSB’lerin doğal gaz dağıtım şebekelerini dağıtım şirketlerine devretmek zorunda kalması mı amaçlanıyor diye düşünmemek elde değil.

Bu tarife farklılığı, OSB’lerde ve bu bölgeler dışında faaliyette bulunan sanayi işletmeleri arasında eşitsizliğe yol açmış ve adil olmayan bir uygulama ortaya çıkarmıştır. Aynı zamanda Devlet eliyle OSB sanayi işletmeleri aleyhine haksız rekabet yaratılmıştır.

Reklam

Ülkemizde Devlet politikası olarak yatırımların, üretimin, istihdamın ve ihracatın arttırılması temel hedefi dikkate alındığında; kalkınmanın ve kayıtlı ekonominin temel dinamiklerinden olan OSB’lerin ve OSB’lerdeki işletmelerin üretim maliyetlerinin artırılarak rekabet yeteneğini olumsuz etkileyen böyle bir tarife farklılığının OSB‘ler ve OSB sanayicileri tarafından kabul edilebilir olmadığı değerlendirilmektedir.

Ayrıca diğer sanayi işletmelerinde olduğu gibi OSB’lerdeki işletmelerde de doğalgaz tüketimi doğrudan veya dolaylı üretim maliyetlerini etkileyen en önemli girdilerden biridir. Düzenleyici ve sağlayıcı kamu idarelerine olan güven ve istikrar çerçevesinde, OSB’lerde bulunan sanayi işletmeleri, diğer maliyet girdileriyle birlikte mevcut doğalgaz fiyatlarını da esas alarak üretim maliyet analizlerini yapmakta ve bu maliyetler üzerinden ileriye yönelik taahhütlere girmektedir. Böyle bir tarife farklılığının, OSB’lerde faaliyette bulunan sanayi işletmelerinin taahhütlerini yerine getirmesini ve uluslararası rekabet yeteneğini olumsuz etkileyeceği açıktır. OSB’ler ve katılımcı sanayiciler, OSB’lerdeki sanayi işletmeleri bakımından getirilmiş olan farklı doğal gaz fiyatı uygulamasına dair tarife cetvelinin bir daha gözden geçirilerek geri alınması suretiyle OSB sanayi işletmeleri ile OSB dışı sanayi işletmeleri arasındaki eşitsizliğin, adil olmayan uygulamanın ve Devlet eliyle yol açılmış olan haksız rekabetin sonlandırılmasını ve sorunun çözülmesini beklemekte, bu çerçevede OSBDER’in, OSBÜK’ün ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın gerekli çabayı göstereceğine inancı tamdır.

Okumaya Devam Et
Reklam
Yorum Yapın

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Makaleler

Değişim ve yeni para birimi

Türkiye’nin bir süredir yaşadığı ekonomik sıkıntılar herkesin malumu maalesef.

Yayınlandı

Tarih

Türkiye’nin bir süredir yaşadığı ekonomik sıkıntılar herkesin malumu maalesef.

Türkiye gibi diğer ülkelerde sıkıntı çekse de bizde daha yüksek oranlarla hissedilirliği daha kuvvetli.

Türkiye yaşadığı bu sorunu aşacaktır, şu an yaşadığımız bu kriz bizden büyük değil. Lütfen bunu aklınızdan çıkarmayın.

Bu hayat pahalılığı ve hiperenflasyon oranları giderek zaman alacak hale bürünüyor.

Ekonomi ile ilgili gerek Cumhurbaşkanı ve kurmayları gerek muhalefet partileri çalışmalarını yapıyor yer yer Sayın Cumhurbaşkanı muhalefetten katkı sağlayacak destekler talep etmesi takdire şayandır.

Reklam

Hiçbir ülkenin yaşadığı diğeri ile birebir aynı olmasa da ilham olabilir diye düşünüyorum.

Almanya’nın yaşadığı hiperenflasyon girdabına çözüm önerilerini bir kez daha okumak sosyal piyasa ekonomi modelini incelemek lazım.

Belki buna hazırlık olması için aylık yoğunlaştırılmış toplantılar tertiplemek gerekebilir.

Türkiye sürdürülebilir ihracat politikalarını oluşturması durumun da yepyeni bir ekonomik model yani Türkiye ekonomik kalkınma modeli oluşturacağına inancım tamdır.

Sürdürülebilir ihracat mekanizması akabinde yapısal reformlar ajandası tutabiliriz aksi halde yapmış gibi yapmalı reformlar oluyor.

Reklam

İhracattan gelecek gelir ve hatta cari açığı gidermek bizi kurtuluşa götürecek tek yoldur.

Cari açık Türkiye’nin en büyük hatta anaç sorunu olduğuna inanıyorum.

Bugün Türkiye’nin demokrasi, eğitim, etnik, kadın hakları vs. ve daha sayamadığım tüm sorunlar ve çözemeyişimizin doğrudan veya dolaylı ekonomik durumumuz ile ilgili olduğuna inanıyorum.

Sosyal ve siyasal sorunların çözümü karışık değil sadece grupların ekonomik geleceklerini görme ile ilgili olduğunu iddia ediyorum.

Türkiye’nin diğer ülkelerinde sanayileşmesi sağlayabilecek politika setleri oluşturması durumunda sürdürülebilir ihracat sağlayacağı en temel yaklaşımım olduğunu söylemek istiyorum.

Reklam

Belki tarım makinaları ve TOGG gibi markalarımızı üretmek isteyen ülkelere açmalıyız ve ülkeleri üretime hazırlamalıyız.

Yeni para birimi

Ekonomik sorunların oluşturduğu toplumsal moral bozulmasına karşın belki de yeni bir para birimine misal KRON’a geçmeyi de düşünmek gerekebilir.

Çok işimiz var doğru yerden ve başlamamız lazım.

Son söz; her değişim daima başka değişimlere ihtiyaç gösterir. Niccola Machieavelli

Reklam
Okumaya Devam Et

Makaleler

OSB yönetim kurulu üyeliğini sona erdiren haller-3

OSB’nin içinde bulunan sanayi sitesi yapı kooperatiflerinin, toplu işyeri yapı kooperatiflerinin, işletme kooperatiflerinin ve site yönetimlerinin yönetim veya denetim kurullarında görev alanların, bulundukları OSB’nin organları hariç, diğer OSB’lerin organlarında görev almaması gerekir.

Yayınlandı

Tarih

  • Birden fazla osb organında görev alma nedeniyle müteşebbis heyet üyeliğinin sona ermesi

OSBUY’un organ üyelerinin seçilme şartlarını düzenleyen 7’nci maddesi uyarınca;

Müteşebbis heyet, yönetim kurulu ve denetim kurulunda görev alanların (Vali hariç) diğer OSB’lerin organlarında görev almaması;

OSB’nin içinde bulunan sanayi sitesi yapı kooperatiflerinin, toplu işyeri yapı kooperatiflerinin, işletme kooperatiflerinin ve site yönetimlerinin yönetim veya denetim kurullarında görev alanların, bulundukları OSB’nin organları hariç, diğer OSB’lerin organlarında görev almaması gerekir.

Örneğin, (A) OSB’de yönetim kurulu üyesi olarak seçilen kişi, aynı zamanda (B) OSB’nin denetim kurulu üyesi olarak görev yapamaz. Kişi, böyle bir durumda bu görevlerden sadece birisini tercih etmeli ve diğer organ üyeliğinden çekilmelidir. Kişinin böyle bir tercihte bulunmaması ve kendi isteği ile çekilmemesi, buna karşılık durumun sonradan bir şekilde tespiti halinde ise,  her iki OSB’de de, müteşebbis heyet kararı ile kişinin organ üyelikleri sonlandırılır. Bu şekilde boşalan yönetim kurulu üyeliğine de; müteşebbis heyet aşamasında olan OSB’lerde, mensup olduğu kurumun ilk sıradaki yedek üyesi, katılımcılar tarafından veya genel kurulca seçilen üyelerde ilk sıradaki yedek üye; genel kurulunu yapmış ve müteşebbis heyetin sona erdiği OSB’lerde ise sıradaki yedek üye geçerek kalan süreyi tamamlar.

  • Mahkûmiyet nedeniyle yönetim kurulu üyeliğinin sona ermesi

OSBUY’un 7’nci maddesinin 6/b hükmü uyarınca; organ üyesi olabilmek için; 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkum olmama şartı aranır.

Bu bağlamda, kişinin, yönetim kurulu üyeliğine seçildiği tarih itibariyle veya göreve başladıktan sonra yukarıda belirtilen suçlar sebebiyle kişinin hapis cezasına mahkum edilmesi halinde, yönetim kurulu üyeliği sona erer. OSBUY’ün 7/7 maddesinde “Şartları taşımadıkları halde seçilenler ile sonradan kaybedenlerin üyelikleri müteşebbis heyet tarafından sonlandırılır.” hükmüne yer verilmesi nedeniyle, müteşebbis heyet tarafından kişinin organ üyeliklerinin –hem yönetim kurulu hem de müteşebbis heyet üyelikleri- sona erdiğine dair bir karar almalı; bu şekilde boşalan yönetim kurulu üyeliğine de; müteşebbis heyet aşamasında olan OSB’lerde, mensup olduğu kurumun ilk sıradaki yedek üyesi, katılımcılar tarafından veya genel kurulca seçilen üyelerde ilk sıradaki yedek üye; genel kurulunu yapmış ve müteşebbis heyetin sona erdiği OSB’lerde ise sıradaki yedek üye geçerek kalan süreyi tamamlamalıdır.   

  • Katılımcı vasfının kaybedilmesi veya yapı kullanma izni alınmaması nedeniyle yönetim kurulu üyeliğinin sona ermesi

OSBUY’un 7’nci maddesinin 6/a hükmü uyarınca; organ üyesi olabilmek için aranan şartlardan birisi “OSB’de yapı kullanma izni almış katılımcı olmak”tır. Yine Yönetmeliğin 25/2 maddesi hükmünce, katılımcıları müteşebbis heyete dâhil olan ve genel kurula geçmesine karşın müteşebbis heyet ile devam eden OSB’lerde, yönetim kurulu üyelerinin en az üçünün yapı kullanma izni almış olan katılımcılar arasından seçilmesi gerekir.

Bu bağlamda, katılımcılar arasından seçilen üyenin, yönetim kurulu üyeliğine seçildiği tarih öncesinde veya sonrasında katılımcı vasfına haiz olmadığı veyahut kaybettiği –kişi, arsasını devredip bölgeden ya da katılımcı olan şirketteki paylarını devredip ortaklıktan ayrılmış olabilir- ya da katılımcı olmakla birlikte yapı kullanma izninin olmadığı tespit edilirse, yönetim kurulu üyeliği sona erer. Bu durumda, OSBUY’ün 7/7 maddesinde “Şartları taşımadıkları halde seçilenler ile sonradan kaybedenlerin üyelikleri müteşebbis heyet tarafından sonlandırılır.” hükmü uyarınca, müteşebbis heyet tarafından kişinin yönetim kurulu üyeliğinin sona erdiğine dair bir karar alınmalı; bu şekilde boşalan yönetim kurulu üyeliğine de katılımcılar tarafından seçilen ilk sıradaki yedek üye geçerek kalan süreyi tamamlamalıdır.  

Reklam

Sonuç itibariyle, üyeliğin düşmesi ya da üyelikten çekilmiş sayılma halleri gerçekleştiği halde OSB yönetim kurulu üyelerinin görevlerine devam etmeleri mevzuata aykırılık teşkil eder. Bu türden mevzuata aykırılıklar, kişinin üyeliğinin sonlandırılmaması nedeniyle katılmaması gereken yönetim kurulu toplantılarına katılıp karar alma sürecine dahil olması, huzur hakkı alması gibi sonradan ortaya çıkabilecek birtakım olumsuzluklara sebebiyet vermektedir.

Bu nedenle, OSB yönetim kurulu üyelerinin üyeliğini sona erdiren hallerinin takip edilmesi ve gerçekleştiği andan itibaren de gerekli işlemlerin tesis edilmesi gerekir. Ayrıca, OSB yönetim kurulunda yaşanan bu değişimler, OSBUY’un 7/8 maddesi uyarınca, 15 gün içinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına (Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğüne) bildirilmelidir.

Okumaya Devam Et

Makaleler

İhracatımız rekor üzerine rekor kırıyor

Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayan Batı Akdeniz ihracatı, 2021 yılında rekor üzerine rekor kırıyor.

Yayınlandı

Tarih

Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayan Batı Akdeniz ihracatı, 2021 yılında rekor üzerine rekor kırıyor. Batı Akdeniz ihracatı yıl sonu hedefi olan 2,5 milyar dolar ihracat rakamına doğru emin adımlarla ilerliyor. Bu çerçevede Batı Akdeniz ihracatı 1 Ocak 2021 – 31 Ekim 2021 tarihlerini kapsayan süreçte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35,06 oranında artışla 2 milyar 66 milyon 273 bin 114 dolara ulaştı. Batı Akdeniz’den sadece bu yılın Ekim ayında, geçen yılın Ekim ayına kıyasla yüzde 22,91 oranında artışla 202 milyon 921 bin 211 dolar ihracat gerçekleştirildi.

Ekim ayında bölgemizden en fazla ihracatı yaş meyve sebze sektörümüz gerçekleştirdi. Maden ve metaller sektörümüz bu dönemde en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektörümüz oldu. Ekim ayı ihracatında demir ve demir dışı metaller sektörümüz yüzde 274 oranında artışla dikkatleri üzerine çekti.

Ekim ayında gerçekleşen ihracatımızın ülkelere göre dağılıma baktığımızda en fazla ihracatın Çin Halk Cumhuriyeti’ne yapıldığı görüldü. Almanya, ikinci sıradaki yerini korurken, bu ay sürpriz bir gelişme yaşandı ve İspanya ilk defa sıralamaya girdi. İspanya’ya gerçekleşen ihracatımızda rekor kelimesinin yetersiz kaldığı bir artışla, yüzde 422,97 oranında artışla 13 milyon 496 bin 221 dolar ihracat gerçekleşti. Rusya pazarında yüzde 50 artış yaşanırken, ABD pazarındaki etkinliğimizi artmaya devam ettiği görüldü.

Bölgemizden 10 aylık süreçte 2 milyar 66 milyon 273 bin 114 dolar ihracat gerçekleşti. İhracatçılarımızın faaliyet gösterdiği 26 sektörün 18’inde artış yaşandı. Toplam ihracatımız geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35,06 oranında arttı. Bu süreçte en fazla ihracatı yarım milyar doları aşan rakamla yaş meyve sebze sektörümüz gerçekleştirdi. En fazla ihracat gerçekleştiren ilk 5 sektörümüze baktığımızda yaşanan artış gelecek adına ümit verdi.

Bölgemizden en fazla ihracat her zaman olduğu gibi Çin’e gerçekleştirildi. Özbekistan, yüzde yüze yakın ihracat artışıyla dikkatleri üzerine çekerek, Rusya’ya gerçekleşen ihracat rakamına bir adım daha yaklaştı. Bölgemizden dünyanın dört bir yanına 1992 ihracatçımız ürünlerini gönderdi. Geçen yıl bu rakam 1884 ihracatçı idi. İhracatçılarımız yeryüzünün dört bir yanındaki 154 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdi. İhracat gerçekleştirilen 154 ülke ve bölgenin 127’sinde artış yaşandı.

Reklam
Okumaya Devam Et

Trendler

Copyright © 2022 Sanayi Gazetesi - Tüm hakları saklıdır.