Bizi Takip Edin
movenpick

Arıtma

Endüstriyel arıtma

Endüstriyel arıtma, endüstriyel faaliyetler sırasında istenmeyen bir yan ürün olarak ortaya çıkan endüstriyel nitelikteki atık suların arıtılması amacıyla bu sulara fiziksel, kimyasal, biyolojik ve ileri arıtma yöntemlerinin uygulanmasıdır.

Yayınlandı

Tarih

   Muhammet Müfit Aydın

  Ak Parti Bursa Milletvekili

 Çevre Komisyonu Başkanı V.

Endüstriyel arıtma, endüstriyel faaliyetler sırasında istenmeyen bir yan ürün olarak ortaya çıkan endüstriyel nitelikteki atık suların arıtılması amacıyla bu sulara fiziksel, kimyasal, biyolojik ve ileri arıtma yöntemlerinin uygulanmasıdır. Atığın türüne göre birden fazla arıtma yöntemi bir arada uygulanabilmektedir. Endüstriyel arıtmaya, endüstriyel atık su arıtma adı da verilmektedir.

Reklam

Endüstriyel arıtma sonucunda arıtılmış atık su yeniden kullanılabilmekte veya nehir ve göl gibi yakın çevrede bulunan bir yüzey suyuna bırakılabilmektedir. Endüstriyel nitelikteki atık sular bir arıtma tesisine veya geri dönüşüm tesisine aktarılırken sıhhi kanalizasyon sistemi adı verilen bir şebeke hattı kullanılabilmektedir. Sıhhi kanalizasyon sistemi, endüstriyel atıkların evsel atık gibi diğer atıklara karışmadan arıtma tesisine ulaşabilmesi için normal kanalizasyon şebekelerinden ayrı bir şekilde tasarlanan kanalizasyon şebekeleridir. Bu sistem aracılığıyla endüstriyel nitelikteki atık sular daha kolay bir araya getirilebilmekte ve ardından detaylı bir arıtma için arıtma tesisine gönderilmektedir. Sıhhi kanalizasyon sistemi içinde atık su şebekeleri bulunmaktadır.

Endüstriyel arıtmanın sağladığı bazı faydalar şu şekildedir:

 • Etkili endüstriyel atık su arıtımıyla temiz ve yeniden kullanılabilir su üretimi yapılabilmektedir.
 • Endüstriyel atık su arıtımı sayesinde çevreye salınan atık miktarı azalmaktadır.
 • Endüstriyel atık su arıtımı su kirliliğine bağlı su kaybını azaltmakta veya tamamen ortadan kaldırmaktadır
 • Çamur atığı endüstriyel arıtıma tabi tutulurken çamurun içinde bulunan organik maddelerden metan gazı elde edebilmekte ve bu biyogaz elektrik üretiminde kullanılabilmektedir.
 • Endüstriyel arıtma ile elde edilen işlenmiş arıtma çamurları, bitkisel üretim için gerekli olan bütün bitki besin maddelerini bir arada bulundurduğundan doğal gübre olarak kullanılabilmektedir. İşlenmiş arıtma çamurları doğal gübre olarak kullanıldığı alanlarda yapay gübre kullanımını da azaltmaktadır.
 • Endüstriyel arıtma, istenmeyen atıkların imha maliyetlerini önemli ölçüde azaltmaktadır.
 • Endüstriyel arıtma endüstriyel nitelikteki atık suları temizlediğinden bu atık suların çevredeki temiz su kaynaklarını kirletmelerine engel olmaktadır.
 • Bazı endüstriyel arıtma cihazları evlerde ve işyerinde de kullanılabildiğinden şebeke sularının buralarda da temizlenmesinde kullanılabilmektedir.

Ülkemizde endüstriyel arıtmada kullanılan fiziksel, kimyasal, biyolojik ve ileri arıtma yöntemleri aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilmektedir:

 • Fiziksel arıtmada, atık su içerisinde çözünmemiş halde bulunan kirleticiler çöktürülerek ya da yüzdürülerek atık sudan ayırma işlemi yapılmaktadır. Izgaralar, elekler, kum tutucular ve flotasyon havuzları en yaygın kullanılan fiziksel arıtma araçlarıdır.
 • Kimyasal arıtmada atık suda çözünmüş halde bulunan ya da askıda bulunup kendiliğinden çökemeyen maddelerin çökelmesini sağlamak amacıyla çeşitli kimyasal maddeler kullanılmakta sonra çöken maddeler atık sudan alınmaktadır.
 • Biyolojik arıtmada atık suda çözünmüş halde bulunan ve fiziksel veya kimyasal yöntemlerle istenilen düzeyde giderilemeyen organik esaslı katı maddeler bakteriler gibi mikroorganizmalar yardımıyla atık sudan uzaklaştırılmaktadır. Damlatmalı filtre, aktif çamur sistemleri, stabilizasyon havuzu (oksidasyon havuzu), biyolojik arıtmada kullanılan başlıca araçlardır.
 • İleri arıtmada, fiziksel veya biyolojik arıtma yöntemleriyle yeterli düzeyde arıtılamayan ya da arıtımı mümkün olmayan azot, fosfor, ağır metaller, toksik organik maddeler gibi kirletici maddelerin gelişmiş arıtma yöntemleri kullanılarak atık sudan uzaklaştırılmaktadır. Nitrifikasyon, denitrifikasyon, adsorpsiyon, iyon değiştirme başlıca gelişmiş arıtma yöntemleridir.

Türkiye’de endüstriyel nitelikteki atık sulara ilişkin mevzuat hükümlerinin büyük bir kısmı, Çevre Kanunu’nda, Su Kirliliği Yönetmeliği’nde ve Kentsel Atık su Arıtımı Yönetmeliği’nde düzenlenmiştir. Su Kirliliği Yönetmeliği’nin 25’inci maddesinde bir endüstriyel atık su hattının kanalizasyon sistemine doğrudan bağlanabilmesi veya endüstriyel atık suyun bir taşıma aracı ile taşınarak kanalizasyona boşaltılabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlar belirlenmiştir. Aynı yönetmeliğin 31’inci maddesinde çeşitli endüstriyel kuruluşların uyacakları endüstriyel atık su deşarj standartları düzenlenmiştir. Ayrıca Kentsel Atık su Arıtımı Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesinde ise endüstriyel atık suyun kanalizasyona boşaltım esasları belirlenmiştir.

Okumaya Devam Et
Reklam
Yorum Yapın

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Arıtma

ATIK SULAR EMİN ELLERDE

Su sarfının azaltılması ve su kaynaklarındaki kirlenmenin önlenmesinde önemli mesafeler kat eden sanayi tesisleri, endüstriyel atık suların arıtılması konusunda her geçen gün daha titiz davranıyor.

Yayınlandı

Tarih

Haber: Helin AYGÜN

Dünyada suların tükenme tehlikesi ve suya olan ihtiyacın giderek artması nedeniyle, kullanılarak kirletilmiş suların arıtılarak tekrar kullanılmasını zorunla hale geldi. Canlıların yaşamını tehdit eden su kirliliğinin büyük oranda önüne geçilmesi için sanayi kuruluşları, kendi üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye başladı. Sanayi üretiminden kaynaklanan çevresel problemlerin minimum düzeye indirilmesini amaçlayan bir model olan organize sanayi bölgeleri de atık sularını çevreci yöntemlerle bertaraf ediyor. Gerek bu konudaki yasal düzenlemeler gerekse çevre bilincinin gelişmesiyle, her geçen gün daha fazla OSB atık sularını temizleyerek doğaya veriyor.

100’DEN FAZLA OSB

Açıklanan son verilere göre, Türkiye’de 106 OSB’de atık su arıtma tesisi bulunuyor. Bunların yarısından çoğu atık sularına belediye kanalına veriyor. Atık su arıtma tesisi olmayan 53 OSB bulunurken, 23 OSB’nin atık su arıtma tesisiyle ilgili proje, inşaat ve ihale süreçleri devam ediyor. Alanında yetkin pek çok firma tarafından inşa edilen tesislerde arıtılan endüstriyel atık sular, yeniden kullanılabiliyor veya nehir ve göl gibi yakın çevrede bulunan bir yüzey suyuna bırakılabiliyor. Çamur atığı endüstriyel arıtıma tabi tutulurken çamurun içinde bulunan organik maddelerden metan gazı elde edebiliyor ve bu biyogaz elektrik üretiminde kullanılıyor.

ATIĞA SIKI TAKİP

Reklam

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan son rapora göre, Türkiye’de 2020 yılında imalat sanayi iş yerleri, maden işletmeleri, termik santraller, OSB’ler, sağlık kuruluşları ve hane halklarında 104,8 milyon ton atık oluştu. İmalat sanayinde 4,6 milyon tonu tehlikeli olmak üzere toplam 23,9 milyon ton atık meydana getirildi. Toplam atığın yüzde 56’sı satıldı veya lisanslı atık işleme tesislerine gönderildi, yüzde 24’ü düzenli depolama tesislerine iletildi, yüzde 7’si işyeri sahasında depolandı, yüzde 7’si tesis bünyesinde geri kazanıldı, yüzde 3’ü belediye veya OSB yönetimleri tarafından toplandı, yüzde 2’si beraber yakma veya yakma tesislerine gönderildi.

YÜZDE 80’İ ARITILDI

OSB’lerde ise 117 bin tonu tehlikeli olmak üzere 279 bin ton atık oluştu. Oluşan atığın 6 bin tonu OSB bünyesinde geri kazanıldı veya geçici olarak depolandı, 208 bin tonu OSB dışında geri kazanıldı, 66 bin tonu ise OSB bünyesinde veya OSB dışında bertaraf edildi. Açıklanan istatistiklere göre, OSB’ler ve maden işletmeleri tarafından kullanılmak amacıyla 2020 yılında su kaynaklarından 9,8 milyar metreküpü soğutma amaçlı olmak üzere toplam 18,2 milyar metreküp su çekildi. Belediyeler, köyler, imalat sanayi işyerleri, termik santraller, OSB’ler ve maden işletmeleri tarafından 2020 yılında doğrudan alıcı ortamlara 9,5 milyar metreküpü soğutma suyu olmak üzere 15,3 milyar metreküp atık su deşarj edildi. Soğutma suları hariç doğrudan alıcı ortamlara deşarj edilen atık suyun yüzde 79,7’si arıtıldı.

Okumaya Devam Et

Arıtma

TORBALI’YA DEV TESİS

Torbalı’da sürdürülebilir çevre için önemli bir adım atıldı. Torbalı İleri Biyolojik Atık su Arıtma Tesisi’nin kapasitesi 1,5 kat; Ayrancılar Yazıbaşı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinin kapasitesi ise 3,5 kat artırılacak.

Yayınlandı

Tarih

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Küçük Menderes Havzası’nda sanayi ve tarımsal üretimin birlikte geliştiği Torbalı’da toplam 236 milyon liralık atık su arıtma tesisi yatırımını sürdürüyor. Torbalı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ile Ayrancılar-Yazıbaşı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinin kapasite artırım çalışmalarında imalatlar sürüyor. İZSU Genel Müdürlüğü, Küçük Menderes Havzası’nda çevre kirliliğini önlemek ve havzayı korumak için ilçeye hizmet eden Torbalı ve Ayrancılar Yazıbaşı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesislerinin kapasitelerini artırıyor.

SANAYİ ATIKLARI TESİSE İLETİLECEK

Yaz-kış verimli bir şekilde arıtma yapan tesislerde kapasite artırımına gidilmesi ile evsel atıklarla birlikte sanayi atıklarının da toplanarak tesise iletilmesi sağlanacak. Torbalı yerleşimleri daha temiz bir çevreye kavuşarak “sürdürülebilir çevre” hedefine bir adım daha yaklaşmış olacak. Torbalı İleri Biyolojik Atık su Arıtma Tesisinin kapasitesi, 123 milyon liralık yatırımla yaklaşık 1.5 kat artarak 21 bin metreküpten 58 bin metreküpe çıkmış olacak.  Ayrancılar Yazıbaşı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinin kapasitesi ise 113 milyon TL yatırımla 3,5 kat artırılarak 7 bin metreküpten 25 bin metreküpe çıkacak.

2023 YILINDA TAMAMLANACAK

Tesislerde devam eden çalışmalar kapsamında Torbalı Atıksu Arıtma Tesisi kapasite artırımı imalatlarının yüzde 25’lik kısmı, Ayrancılar Yazıbaşı Atıksu Arıtma Tesisinde ise yüzde 15’lik kısmı tamamlandı. Her iki projenin de imalatlarının 2023 yılının ilk yarısında tamamlaması planlanıyor.

Reklam
Okumaya Devam Et

Arıtma

TESİSLERE 1 MİLYARLIK DESTEK

Son yirmi yılda yerel yönetimlerin 1.118 su arıtma projesine 250 milyon TL destek sağlandı. Ayrıca, yerel yönetimlerin enerji giderlerinin yüzde 50’sini geri ödedi.

Yayınlandı

Tarih

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çevrenin korunması ve su kirliliğine karşı devreye alınan arıtma tesisi sayısının 1.176’ya yükseldiğini açıkladı. Bakanlık tarafından açıklanan verilere göre, 2002-2022 yılları arasında 1.118 projeye yaklaşık 250 milyon TL maddi yardım sunuldu. Atık su arıtma tesisleri ile çevrenin korunması sağlanırken, geçen yıl arıtma çamurlarının yüzde 46’sı döngüsel ekonomi kapsamında geri kazanıldı. Bakanlık tarafından verilen maddi ve teknik destekler sonucunda son yıllarda atık su arıtma tesisi ile hizmet verilen belediye sayısında ve bu hizmetin verildiği nüfusta önemli artışlar yaşandı. 2002’de sadece 145 olan atık su arıtma tesisi sayısı, geçen yıl sonu itibarıyla 1.176’ya, hizmet verilen belediye nüfusu oranı ise yüzde 35’ten yüzde 89’a yükseldi.

ENERJİ TEŞVİKİ VERİLDİ

Çevreci yaklaşımlarla, atıkların ekonomiye döndürülmesi hedeflenirken, kamu ve özel sektör projelerine farklı destek ve teşvikler sağlanıyor. Atık su arıtma tesis yatırımları için yerel yönetimlere çevre katkı paylarından destek sağlayan Bakanlık, 2002-2022 yılları arasında 1.118 projeye yaklaşık 250 milyon TL maddi yardım sağladı. Atık su arıtma tesislerinin mevzuata uygun işletilebilmesi amacıyla 2011 yılından beri de enerji teşviki kapsamında enerji giderlerinin yüzde 50’si geri ödeniyor. Bu destek, 2011-2021 döneminde toplam 793 milyon TL’yi bulurken, böylece 1 milyar TL’nin üzerinde destek sağlanmış oldu.

EKONOMİYE KAZANDIRILDI

Arıtma sonucunda 2021 yılında Türkiye’de oluşan 2 milyon 340 bin 380 ton çamurun yaklaşık 913 bin tonu kuru madde olarak depolandı. Çamurun 70 bin tonu biyometanizasyon tesislerine gönderildi, 70 bin tonu termal tesislerde işlendi, 585 bin tonu ek yakıt, 234 bin tonu yapı malzemesi, 47 bin tonu alternatif ham madde, 70 bin tonu toprak iyileştirici olarak kullanıldı. Bakanlık, arıtılmış suların yeniden kullanımını da sağlıyor. Atık suların alternatif bir su kaynağı olduğu yaklaşımı ve döngüsel ekonomi ilkeleri çerçevesinde yapılan çalışmalar kapsamında geçen yıl yüzde 3,55 olan atık suların yeniden kullanımının gelecek yıl sonunda yüzde 5’e çıkması öngörülüyor.

Reklam
Okumaya Devam Et

Trendler

Copyright © 2022 Sanayi Gazetesi - Tüm hakları saklıdır.