Bizi Takip Edin
movenpick

İstanbul

İSTANBUL SANAYİSİ DÜNYA İLE REKABET EDİYOR

İstanbul; eşsiz jeopolitik konumu, barındırdığı üniversiteler, teknoloji geliştirme bölgeleri, TTO’lar, AR-GE merkezleri, OSB’ler, STK’lar, yerel yönetimler ve benzeri kurum ve kuruluşlar ile ülkemizde gerçekleştirilen AR-GE ve yenilik faaliyetlerinde lokomotif bölge konumundadır.

Yayınlandı

Tarih

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Genel Sekreteri Erkam TÜZGEN

İstanbul; eşsiz jeopolitik konumu, barındırdığı üniversiteler, teknoloji geliştirme bölgeleri, TTO’lar, AR-GE merkezleri, OSB’ler, STK’lar, yerel yönetimler ve benzeri kurum ve kuruluşlar ile ülkemizde gerçekleştirilen AR-GE ve yenilik faaliyetlerinde lokomotif bölge konumundadır.  Nitekim 2020 yılında TÜİK tarafından yapılan araştırmaya göre ülkemizdeki AR-GE çalışanlarının yüzde 29’u İstanbul bölgesinde bulunmaktadır. İstanbul’un sahip olduğu bu kapasite, dünya genelinde yaşanan teknolojik dönüşüme uyumlu bir şekilde harekete geçirilmeli ve işletmelerin AR-GE ve yenilik konusunda çalışmaları teşvik edilmelidir.

Yenilikçilik alanında çalışan kuruluşlar Ajansımızın her zaman özel önem verdiği paydaşlar arasındadır. Ajans olarak 2009 yılından bu yana, sanayimizin inovasyon yetkinliğini geliştirecek, katma değerli üretim ve ihracatımızı artıracak çalışmaları desteklemekteyiz.

Dördüncü Sanayi Devrimi, Sanayinin Dijital Dönüşümü başlıklarıyla telaffuz edilen dijital dönüşüm konusu bugünlerde en öncelikli gündem maddelerimizden biri. Bu bilinçleİstanbul’daki işletmelerin dijital dönüşüm konusunda farkındalıklarını artıracakları ve adaptasyon süreçlerini hızlandıracak mekanizmaları hayata geçiriyoruz.

Dijital teknolojilere yönelik araştırma altyapısı, eğitim merkezi, ara yüz yapısı kurulması faaliyetlerini içeren projelere katkı sunuyoruz. Ajansımız desteğiyle hayata geçirilen İstanbul Sanayi Odası Dijital Dönüşüm Merkezi, TÜRKONFED Dijital Dönüşüm Merkezi ve Boğaziçi Endüstri 4.0 Platformu projeleri firmalarımıza rehberlik ediyor. Bu yeni dönemde de alüminyumdan sağlık sektörüne; akıllı şehir çalışmalarından ticarileştirme odaklı üniversite-sanayi iş birliğinin sağlanmasına kadar şehrimizin AR-GE ve inovasyon kapasitesini artıracak geniş bir yelpazede projeleri destekliyoruz. Bu projeler ile üniversitelerdeki bilgi birikiminin sanayiye aktarılması, yüksek teknolojik değere sahip ürünlerin ortaya çıkarılması ve ilgili alanlarda nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine yönelik önemli çalışmalar yürütülüyor.

Reklam

Diğer yandan İstanbul’da sanayimizin rekabet gücünün artırılması için kritik teknolojilere yönelik uygulama ve araştırma merkezleri, organize sanayi bölgelerinde ve teknoloji geliştirme bölgelerinde kurduğumuz yenilik merkezleri ile işletmelerin kapasitesini artırmaya gayret gösteriyoruz. İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi çatısı altında Ajans desteğimizle kurulan Dış Ticaret İstihbarat Merkezi, firmalarımızın ihracat kapasitelerini artırmaları için aktif olarak hizmet veriyor. Bu merkezde firmaların dış pazarlara açılmaları için ihracat danışmanlığı, hedef müşteri ve hedef pazar araştırması konularında uzaktan bilgi ve istihbarat hizmeti sunuluyor.

Ajans olarak yenilik alanında yürüttüğümüz tüm bu çalışmalarla İstanbul’un ihracat kapasitesini artırmaya, inovasyon altyapısına, teknolojik gelişmesine, sanayi üretim yapısının dijital dönüşümüne ve üretimde katma değerin artırılmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz.

İşletmelerde kaynak verimliliği için TÜBİTAK MAM işbirliği ile başlattığımız Temiz Üretim Programı da devam ediyor. Etüt çalışmasına hak kazanan işletmelere daha verimli üretim için yol haritası hazırlanıyor. Bu işletmeler vergi ve SGK teşvikinden yararlanma imkânı da buluyor.

Önümüzdeki dönem için Ajans olarak yeşil dönüşüm konusunda sürdürülebilir çalışmaları da destekliyoruz. İstanbul’da yenilenebilir enerjinin verimli üretim ve depolanması alanında AR-GE çalışmalarına öncülük edecek platform bir yapı kuruyoruz. Kamu, özel sektör ve STK’ların iş birliği ile dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik çalışmalar yapacağız. Çevre kirliliğinin azaltılması ve tasarruf için Pendik’te akıllı konteyner projesini hayata geçiriyoruz. Güneş enerjisi ile çalışan, kendinden sıkıştırmalı konteynerler ilçenin 40 farklı noktasına yerleştirilecek. Aynı zamanda İstanbul’da atıkların geri dönüşümü konusunda ulusal ve uluslararası alanda test ve araştırma faaliyetleri gerçekleştirebilecek yeni bir merkez kuruyoruz. Bu merkezde ülkemizde halen yapılamayan, Avrupa Birliği’nde ise sadece birkaç ülkede gerçekleştirilebilen birçok testlerin yapılması mümkün olacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürüttüğümüz bu çalışmalarla milli teknoloji geliştirme ve güçlü sanayi hamlesi sürecinde aktif bir rol oynamayı sürdürmek gayretindeyiz. İSTKA olarak kritik teknolojileri üreten ve ihraç eden bir İstanbul için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.   

Reklam
Okumaya Devam Et
Reklam
Yorum Yapın

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İstanbul

YENİ AR-GE ÜSSÜ

Medeniyet Teknopark, sektör öncelikleriyle Türkiye’nin teknoloji üretiminin ve birikiminin yönlendirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Yayınlandı

Tarih

2018 yılında kurulan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Medeniyet Teknopark), üniversite ile üretim sektörlerinin iş birliğini sağlayarak, teknolojik bilgi üretmeyi, yenilik geliştirmeyi, kalite, verimlilik ve maliyet unsurlarında iyileştirmeler sağlamayı hedefliyor.  

BİLGİYİ TİCARİLEŞTİRME HİZMETİ

Bilgiyi ticarileştirme, girişimciliği destekleme, teknolojiyi yaygınlaştırma, araştırmacılara ve vasıflı kişilere iş imkânı sağlama, uluslararası iş birliklerini hızlandıracak teknolojik altyapıyı sağlama amacına hizmet edecek olan Medeniyet Teknoparkta, yenilikçi teknolojiler geliştirilecek. Medeniyet Teknoparkta kurulacak olan tıp, biyoloji, gıda, malzeme ve tarım başta olmak üzere çeşitli alanlarda ileri teknolojilerin geliştirilmesi için faaliyet gösterecek şirketlere İMÜ akademisyenleri ile AR-GE desteği verilecek.

GENÇ ARAŞTIRMACILAR İSTİHDAM EDİLECEK

Reklam

Teknoparkta üretim sektörünün AR-GE ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan araştırma projelerinde genç araştırmacılar istihdam edilecek ve maddî olarak desteklenecek. Öğretim elemanlarının araştırma sonucu elde ettikleri bilgiler, katma değeri olan ürünlere dönüştürülecek ve ticarileştirilecek.

AKILLI ŞEHİRCİLİK ÇALIŞMALARI

Medeniyet Teknoparkta akıllı şehircilik, otonom sistemler, yapay zekâ, makine öğrenimi, büyük veri, veri analitiği, robotik sistemler, kontrol sistemleri, sağlık teknolojileri, finans teknolojileri, enerji sistemleri ve malzeme teknolojileri alanında çalışmalar yürütülmesi planlanıyor. Türkiye’nin AR-GE potansiyeline ve teknoloji üretebilmesine katkı sağlamayı, girişimciliği ve yenilikçiliği teşvik desteklemeyi, teknoloji transferi için uygun ortam yaratmayı amaç edinen Teknoparkın, kısa süre içinde faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Okumaya Devam Et

İstanbul

MARMARA’NIN YERLİ VE MİLLİ MARKA HEDEFİ

Yazılım, bilişim ve iletişim teknolojileri, elektronik gibi pek çok sektöre ev sahipliği yapan Marmara Üniversitesi Teknopark, yerli ve milli markalara öncülük etmeyi amaçlıyor.

Yayınlandı

Tarih

Marmara Üniversitesi Teknopark, yerli ve milli markalara öncülük etme çalışmalarını başarıyla sürdürüyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞİM İLKESİ

Yeni fikirlerin değer oluşturan çıktılara dönüşme sürecinin bütün aşamalarında yer alan uluslararası bir iş birliği merkezi olma yolunda çalışmalarına devam eden Marmara Üniversitesi Teknopark, 50’nin üzerindeki firmasıyla yenilikçilik iklimine katkı sunuyor. Marmara Üniversitesi tarafından 2014 yılında kurulan Marmara Üniversitesi Teknopark, ilk olarak Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü’nde faaliyete geçti ve sürdürülebilir gelişim ilkesi doğrultusunda büyümeye devam ederek 2020 yılı başında Marmara Üniversitesi Başıbüyük Kampüsü’nde de faaliyetlerine başladı.

ULUSAL REKABET GÜCÜNE KATKI

Marmara Üniversitesi Teknopark; yazılım, bilişim ve iletişim teknolojileri, telekomünikasyon, elektronik, ilaç, makine ve teçhizat imalatı, kimya, havacılık, enerji, savunma sanayi, gıda, sağlık teknolojileri, biyoteknoloji gibi birçok sektörde AR-GE çalışmalarını yürüten yenilikçi firmalara ev sahipliği yapan Teknopark, yerli ve milli markalar doğmasına öncülük edecek ilham verici bir ekosistem kurmayı ve böylece ulusal rekabet gücüne katkıda bulunmayı misyonu olarak belirledi.

Reklam

YÜKSEK HEDEFLER

Marmara Üniversitesi Teknoparkın hedefleri arasında üniversite-sanayi iş birliğinde sürdürülebilirliği sağlamak, ileri teknolojiye ve yüksek standartlara sahip üretken teknoloji merkezi olmak, fikirlerin hızla ürüne dönüşmesine olanak sağlayan kuluçka hizmeti sunmak, akademisyen ve öğrencilerin teknolojik fikirlerini destekleyerek şirket kurmalarını sağlamak, firmalarının AR-GE ve üretim desteklerine ulaşımını ve faydalanmasını sağlamak, uluslararası firmaların da AR-GE faaliyetleri için tercih ettiği bir teknoloji geliştirme bölgesi olmak, öncelikli alanlara yönelik hedeflerini belirleyerek kümelenme çalışmaları yürütmek gibi görevler bulunuyor.

Okumaya Devam Et

İstanbul

YENİ NESİL TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ

“Yeni nesil bir teknoloji geliştirme bölgesi” olarak kurulan Zaim Teknopark, fintech, biyoteknoloji, enerji ve savunma sanayi olmak üzere 4 alanda yoğunlaşacak.

Yayınlandı

Tarih

Bölgesel AR-GE faaliyetlerini ve girişimcilik ekosistemini geliştirmek ve üniversite sanayi iş birliğini artırarak teknolojinin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi tarafından 2018 yılında kurulan Zaim Teknopark, üniversitenin Halkalı Yerleşkesinde 72 bin 500 metrekarelik arazi üzerinde faaliyet gösterecek. Özellikle fintech, biyoteknoloji, enerji ve savunma sanayi alanlarına yoğunlaşacak olan Zaim Teknopark, firmaları bünyesine katmaya başladı.

Yeni nesil bir teknoloji geliştirme bölgesi olarak tanımlanan Zaim Teknopark, üniversitenin uzmanlık alanlarını AR-GE ile birleştirerek, ürünlerin ticarileşmesine katkı sağlayacak. 

FİRMALARA MENTORLUK HİZMETİ

Firmaların esas işlerine odaklanmasına katkı sağlayacak şekilde, nitelikli bilişim, bilgi güvenliği, ulaşım, güvenlik, yiyecek, içecek, sosyalleşme, toplantı, spor alanları gibi donatıların da bulunduğu Zaim Teknoparkta, kuluçka merkezi, teknoloji transfer ofisi (TTO), atölye veya uygulama merkezleri, farklı büyüklüklerde toplantı salonları gibi imkânlar da firmaların hizmetine sunuluyor. Firmaları motive ederek onlara mentorluk yapmayı hedefleyen Teknopark, benzer çalışmalar yapan diğer firmalarla iş birliği geliştirebilecekleri entegre büyük projelere teşvik etmeyi, firmaların sorun yaşadıkları bilimsel, teknik veya idari konularda anında müdahil olmayı amaçlıyor. Teknoparkta ayrıca seminerler, başarılı girişimci ve iş adamlarıyla tanışma, bilgilendirme ve eğitim programları, üniversite sanayi iş birliği, matchmaking, demoday gibi etkinlikler de düzenlenecek.

Okumaya Devam Et

Trendler

Copyright © 2022 Sanayi Gazetesi - Tüm hakları saklıdır.