Bizi Takip Edin
movenpick

İzmir

İZMİR KENTİ AR-GE VE EKOSİSTEM

İzmir; Türkiye turizmi ve sanayisinin en önemli, ilçeleriyle birlikte yetişmiş kaliteli iş gücü, ulaşım ve lojistik avantajları, organize sanayi bölgeleri, üretim, hizmet ve ticaretteki gücüyle sanayi, turizm, tarım, madencilik, ticaret alanlarında yatırımcılar ve iş insanları için cazip fırsatlar barındıran bir şehirdir.

Yayınlandı

Tarih

Ceyda BÖLÜNMEZ ÇANKIRI

AK Parti İzmir Milletvekili

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı

İzmir; Türkiye turizmi ve sanayisinin en önemli, ilçeleriyle birlikte yetişmiş kaliteli iş gücü, ulaşım ve lojistik avantajları, organize sanayi bölgeleri, üretim, hizmet ve ticaretteki gücüyle sanayi, turizm, tarım, madencilik, ticaret alanlarında yatırımcılar ve iş insanları için cazip fırsatlar barındıran bir şehirdir.

Reklam

Rakamların ve istatistiklerin ışığında, İzmir’de 14 OSB, 2 serbest bölge, 4 teknopark, büyük sanayi firmalarının yoğunlaştığı bölgeler ve her ilçeye yayılmış çok sayıda küçük sanayi sitesi kentin imalat gücünü oluşturuyor.

Son yıllarda, üniversitelerin araştırma çıktılarının ekonomik kazanıma dönüştürülmesi, sektöre sağladıkları teknoloji ve bilgi transferi, yetiştirdikleri araştırmacıların sanayiye katkıları ve oluşturdukları yenilik ekosistemi düşünüldüğünde, ülkemizin kalkınmasına üst düzeyde katkı sağladığı bir gerçektir.

Bu katkının başında ise AR-GE ekosisteminde önemli role sahip olan üniversiteler vardır. TÜBİTAK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başta olmak üzere AR-GE desteği sağlayan bakanlıklar, KOSGEB, TTGV ülkemizdeki başta üniversiteler olmak üzere AR-GE ve yenilik faaliyetlerine destek sağlamaktadır.

Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerimizin AR-GE’de yenilikçi bir yapıyı kurgulamalarına ve araştırma kapasitelerinin geliştirilmesi bağlamında adımlar atmış olup, AR-GE ekosistemimize sundukları destekleri artırabilmelerine yönelik uygulamaları hayata geçirmiştir.

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından Ege Üniversitesi iş birliğiyle, İzmir’in AR-GE ve yenilik açısından mevcut durumunu ortaya koymak üzere hazırlanan “İzmir Yenilik Göstergeleri ve Yenilik Ekosisteminin Analizi” çalışması, İzmir Yenilik Ekosistemi’nin son 5 yılda önemli ölçüde geliştiğini rakamlarla ortaya koymuştur. Bu gelişmeler sonucunda İzmir, araştırma-geliştirme (AR-GE) ve yenilik (inovasyon) dendiğinde ülkemizde ilk akla gelen şehirlerden biri haline gelmiştir.

Reklam

Bölgesel veya kentsel yenilik ekosistemleri, belli bir bölge veya şehirde AR-GE ve yenilik kapasitesinin geliştirilmesi, yayılması ve kullanılmasını etkileyen ekonomik, sosyal, politik, kurumsal vb. tüm faktörlerin toplamı olarak ifade ediliyor. Yenilik ekosistemleri firmalar, üniversiteler, araştırma merkezleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, destekleyici kamu kurumları, ticaret ve sanayi odaları, organize sanayi bölgeleri gibi kuruluşlardan ve bunların ortak çalışmalarından oluşuyor.

İzmir Yenilik Göstergeleri ve Yenilik Ekosisteminin Analizi, İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bursa başta olmak üzere coğrafi olarak 18 ili kapsayan ve 7 adet Düzey 2 bölgesi ile karşılaştırmalı analizleri içeriyor. Analiz, 5 yıllık veriyle geliştirildi. Çalışmada bölgesel yenilik ekosistemi içinde yer alan kurum ve kuruluşlar, bunların sağladıkları hizmetler ve birbirleri ile ilişkileri analiz edildi ve ekosistemin gelişimi interaktif olarak kullanılabilen İzmir Yenilik Ekosistemi Ağ Haritası’nda ortaya konuldu.

Analiz sonuçlarına göre, son 5 yılda İzmir yenilik ekosisteminin yüzde 50 civarında büyüdüğü ve AR-GE ve yenilikte İzmir’de önemli ilerlemeler kaydedildiği tespit edildi. İşletmelerin AR-GE ve yenilik açısından kapasite ve durumları analiz edilerek bundan sonra İzmir bu alanda yapılacak çalışmaların odaklanması gereken alanları belirlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız yaklaşık 9,5 milyon metrekare arazi üzerinde, toplamda farklı ölçeklerde 800 şirketin faaliyet göstereceği, uzun vadede doğrudan ve dolaylı etkileriyle beraber 40 binden fazla istihdam oluşturacak İzmir Teknoloji Üssü projesini hızla hayata geçirmeye çalışıyor. Firmalarımız özellikle AR-GE ve yüksek teknoloji yatırımları için İzmir’i tercih etmeye başladılar.

İzmir’de; odalar ve borsalar, üniversiteler, organize sanayi bölgeleri ve AR-GE zenginliği fazlasıyla mevcut. Kentimizde gelişen sanayinin yanında, üniversitelerin AR-GE birimleriyle sanayi kesimine destek verdiği ekosistem araştırmaları ileri düzeyde akıl üretmekte.

Reklam

Üniversitelerin yanı sıra özel sektör AR-GE birimlerinin akıl hizmeti verdiği İzmir kent sanayisi de buna bağlı olarak, yerinde yatırım, koruyucu yatırım, çevresel yatırımlarla ekonomik olarak büyümesini sağlayabilmektedir. Bu konuda gerek merkezi yönetimin, gerekse yerel yönetimin hem araştırma camiasına, hem de sanayi camiasına verdiği destek, İzmir’de ekosistemin yerinde incelemesine bağlı olarak gelişmesini de beraberinde getirmektedir.

Bu da gösteriyor ki sanayileşme sadece yatırım yapılarak elde edilebilen, tek başına bir kentin gelişimi değildir.

Sanayileşme ile birlikte o şehirdeki bütün canlıların var olmasının, var olduğu alanların korunması, birlikte yaşamak ve birlikte gelişmek, birlikte ekonomik olarak güç olabilmektir.

Günümüzde teknolojiler daha hızlı ortaya çıkmaya ve daha hızlı gelişmeye başladı. Son dönemde 3D (üç boyutlu) yazıcılar, yapay zekâ, robotik, blockchain (blok zinciri), biyoteknoloji, nanoteknoloji gibi teknolojiler, özel sektör için yenilik ve fırsat dalgaları oluşturuyor ve rekabet için bir zorunluluk haline geldiler. Bu teknolojilere ülke olarak daha hızlı uyum sağlamalıyız. İzmir’in mevcut altyapısı ve insan kaynağıyla bu değişimin öncülüğünü yapmaya hazır olduğunu gösteriyor.

İzmir’deki ekosistem odaklı araştırmaların, ortak bilimsel akıl, sonuçların ve uygulamaların, sanayisi gelişmekte olan bütün illerimizde de olması dileğiyle…

Reklam
Okumaya Devam Et
Reklam
Yorum Yapın

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İzmir

EGE’NİN İNCİSİ

Yayınlandı

Tarih

Önemli limanları, ham madde kaynakları, büyük sanayi tesisleriyle Türkiye ekonomisinin ön önemli şehirleri arasında yer alan İzmir, 30,3 milyar dolarlık ihracata imza atıyor. Gıda, tekstil, ana metal, petrokimya gibi pek çok alanda nitelikli firmalara sahip olan şehir, çevre dostu enerjide iddialı.

Haber: Helin AYGÜN

POTANSİYELİ YÜKSEK

Türkiye sanayisinin yaklaşık yüzde 7’sini tek başına karşılayan İzmir, yeşil ve mavi büyüme yaklaşımlarını odağına alarak, tarım ve sanayide sürdürülebilir üretim tekniklerini hayata geçiriyor. Henüz faaliyete geçmemiş olan birkaç sanayi bölgesiyle birlikte toplam 17 OSB’ye ev sahipliği yapan kent, aynı zamanda 4 teknopark, 2 serbest bölge, 2 özel endüstri bölgesi ve büyük sanayi firmalarıyla teknolojik ve sınai üretimin en önemli merkezleri arasında yer alıyor. Özellikle sağlık alanındaki başarısıyla dikkat çeken İzmir AR-GE ve inovasyon ekosistemi, Urla’ya kurulacak olan “Bilişim Vadisi İzmir” ile daha da güçlenecek. İzmir, liman kenti olmasının yanında, ham madde kaynakları, nitelikli iş gücü ve ulaşım olanaklarının genişliğiyle sanayinin giderek ivmelenmesine sahne olurken; ihracat odaklı ve çok sektörlü yapısı ile dikkat çekiyor.

Reklam

İSTİHDAM 150 BİN

Gıda, tekstil, kâğıt ürünleri imalatı ve ana metal sanayinin oldukça gelişmiş olduğu İzmir’de, istihdam edilenlerin yaklaşık yüzde 31’i sanayi sektöründe çalışıyor. İzmir’e yapılan yeni OSB’ler ve serbest bölgelerle istihdam 150 bine çıkarılırken, şehirde sanayinin ekonomi içindeki ağırlığı yüzde 27’yi geçiyor. İzmir’de bulunan sanayi işletmelerinin; çalışan sayısına göre yüzde 48’i mikro, yüzde 37’si küçük, yüzde 12’si orta ve yüzde 2’si büyük ölçekli işletmelerden oluşuyor. İzmir, Türkiye’deki toplam kimyasal üretimin yüzde 25’ini temsil eden petrokimya sektöründe önemli bir konumda bulunurken; Türkiye’nin petrokimya konusunda en büyük firmalarından PETKİM Aliağa tesisleri, Star Rafinerisi ve TÜPRAŞ kent ekonomisine önemli katkı sağlıyor.  Türkiye ihracatının yüzde 13,4’ünü karşılayan şehrin, 2021 yılı ihracat rakamı 30,3 milyar doları buluyor.

ÇEVRECİ ENERJİ

Türkiye’nin başta gelen konteyner limanları arasında yer alan Alsancak Limanı’na sahip olan İzmir’de, ticaretin büyük bir kısmı deniz yolu taşımacılığı ile sağlanıyor. Kent ekonomisinin temel unsurlarından olan suyolu taşımacılığının, İzmir’in toplam ihracatı içindeki yapı yüzde 9’a ulaşıyor. Yenilenebilir enerji konusunda da iddialı olan kent, Türkiye’deki rüzgâr enerjisinden üretilen elektriğin yüzde 20’sini tek başına sağlıyor. Aynı zamanda rüzgâr türbini ekipmanlarının üretiminde öncü olan İzmir’de, rüzgâr enerjisi ekipman üretimi yıllık 500 milyon dolarlık ihracata imza atıyor. İzmir’in önümüzdeki dönemde güneş, jeotermal, biokütle enerjisi ile yeşil hidrojene yönelik üretim ve AR-GE çalışmalarında da öncü olması hedefleniyor.

Reklam
Okumaya Devam Et

İzmir

ÜRETİMİN AR-GE’Sİ

Yayınlandı

Tarih

ÜRETİME DAYALI TGB

İzmir Bilim ve Teknoloji Parkı Teknoloji Geliştirme Bölgesi, marka ismi ile İzmir Bilimpark; Menderes ilçesinde İTOB OSB içerisinde 25 bin metrekare alan üzerinde 101 firmasıyla faaliyet gösteriyor. İzmir ticaretinin ve sanayisinin önemli bir kısmının toplandığı bir bölgede kurulu olan teknopark, “üretime dayalı teknopark” mottosu ile hizmet sunuyor. Hali hazırda 87 AR-GE firması ile yüzde 99 doluluk oranına sahip olan İzmir Bilimparkta her yıl toplamda 30 milyon TL’ye yakın bütçesi bulunan AR-GE projeleri yürütülüyor. Bölgedeki firmalarda 400’ün üzerinde mühendis, yazılımcı ve tasarımcılardan oluşan nitelikli personel çalışıyor. Bölgenin 30 dakikalık çevresindeki havalimanı, serbest bölge, OSB’ler, endüstri bölgeleri gibi unsurlar İzmir Bilimparkın cazibesini arttırırken, yakın çevredeki 1.000’e yakın orta ve büyük ölçekli endüstri firması AR-GE çalışmalarını yürütmek için İzmir Bilimparka başvuruda bulunuyor.

FİRMALARIN İLGİ ODAĞI

İzmir Bilimpark Genel Müdürü Kayahan Dede, bölgelerinde sanayicinin temel ihtiyacı olan akredite test çalışmaları için İzmir Ekonomi Üniversitesinin yürütücülüğünde 800 metrekare büyüklüğünde İzmir Bilimsel Araştırma Uygulama Test ve Sistem Geliştirme Laboratuvarları adında bir test merkezinin de faaliyet gösterdiğini söyledi. Elektronik, makine, medikal, otomotiv yedek parça ve bilişim sektörlerine yönelik CE onayı verebilecek akredite merkezde; EMC Test Laboratuvar, Elektrik-Elektronik Ürün Güvenlik Test Laboratuvarı, Fotometrik Test Laboratuvarı ve Su-Toz (IP Sınıf) Geçirmezlik Test Laboratuvarları bulunduğunu belirten Dede, bölgelerinde iş dünyasına çok cazip yatırım fırsatları sunduklarını dile getirdi.

Reklam

SANAYİCİYE AR-GE İMKÂNI

Kayahan Dede, sanayicilere yönelik 20 bin metrekarelik çeşitli büyüklükte parseller bulunduğunu aktararak, “Yap-İşlet Devret protokolü ile yatırımcının ilgisine sunulan parsellerde AR-GE Ofis Binası, Test Merkezi, Laboratuvar, Prototip Üretim Merkezleri inşa edilebilir ve bu alanlarda yatırımcı ister kendi AR-GE projelerini yürütebilir, isterlerse AR-GE firmalarına yer tahsisi sağlanarak kira paylaşımı metodu ile gelir elde edebilir” dedi. İzmir Bilimpark bünyesinde uluslararası çapta başarılı firmalar bulunduğunu anlatan Dede, yeşil mutabakat, akıllı üretim, Endüstri 4.0, dijital dönüşüm, endüstriyel simbiyoz, ileri geri kazanım, atık yönetim, yenilenebilir enerji, karbon yönetimi gibi konularda da yoğunlaşacaklarını kaydetti.

İZMİR BİLİMPARK CAZİBESİ

Genel Müdür Kayahan Dede, bölgenin 30 dakikalık çevresindeki havalimanı, serbest bölge, fuar merkezi, OSB’ler, endüstri bölgeleri, lojistik merkezleri, nitelikli konut alanları, tren ve otoban bağlantıları gibi unsurların İzmir Bilimpark’ın cazibesini arttırdığını belirtti. Yakın çevredeki 1.000’e yakın endüstri firmasının AR-GE çalışmalarını yürütmek için İzmir Bilimparka başvuruda bulunduğu bilgisini veren Dede, bu nedenle İzmir Bilimparkın fiziksel alanlarının geliştirilmesini planladıklarını ifade etti.

Reklam
Okumaya Devam Et

İzmir

GİRİŞİMCİLİĞİN SİNERJİSİ

Ege Teknopark, birikim ve yetkinliklerini deneyimli mentorlar, yetkin akademik kadro, kaliteli altyapı ve başarılı girişimlerle birleştirerek girişimcilik ekosistemi besliyor.

Yayınlandı

Tarih

İzmir’in dördüncü teknoloji geliştirme bölgesi olarak kurulan Ege Teknopark, başta “yaşam bilimleri ve sağlık” alanları olmak üzere İzmir ve bölgede diğer paydaşlar ile iş birliği halinde çalışarak bölgenin AR-GE ve inovasyon potansiyelini artırıyor.

KALİTELİ TTO HİZMETLERİ

Ege Teknopark, Ege Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi olan EÜ EBİLTEM-TTO ile etkin bir iş birliği sürdürürken, bu kapsamda yürütülmekte olan EBIC-Ege (Avrupa İşletmeler Ağı-EEN) ve küme çalışmaları ile bütünleşik bir sinerji oluşturarak bölgedeki firmalara hızlı, yetkin ve kaliteli TTO hizmetleri sunuyor. Ege Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Emre İlker, başta yaşam bilimleri ve sağlık alanları olmak üzere farklı öncelikli sektörlerde yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesine yönelik AR-GE çalışmalarına uygun ortam yaratmak üzere kurulan yeni nesil tematik bir teknopark olarak, bu misyonda tamamlayıcı rol oynayabilecek girişimcilere hizmet verdiklerini söyledi. Ege Teknoparkın, bu bağlamda bölgedeki teknoparkların sağlamadığı prototipleme altyapısını girişimcilerine sağlamak üzere çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Prof. Dr. İlker, teknoparkın BİGG-Ege Programı ile de onlarca girişim ekibine hizmet verdiğine dikkat çekti.

START-UP’LARA EĞİTİM

Reklam

Prof. Dr. Emre İlker, pek çok projeyi hayata geçiren Ege Teknoparkın, D-TECH4ENT merkezi ve kuluçka programı ile derin teknoloji odaklı faaliyet gösteren start-up’ların teknik kapasitelerini artırmak üzere pazarlama, finansman ve yönetim alanlarını kapsayan eğitimler düzenlemeyi planladığını ifade etti. Eğitimleri takiben ilgili ekosistemin parçası olan kurumsal şirketleri, yatırımcıları ve start-up’ları bir araya getirerek iş birliği imkanlarını artırmak üzere İzmir’de bir eşleştirme (match-making) toplantısı gerçekleşeceklerini anlatan İlker, ayrıca Derin Teknoloji Start-up Zirvesi de organize edileceği bilgisini verdi. Prof. Dr. Emre İlker, “Ek olarak, start-up’lara derin teknoloji odaklı inkübasyon programı uygulanacak. Yol haritası oluşturma, ürün geliştirme, ürün pazarlama, kaynak yaratmaya yönelik dört aşamadan oluşacak bu programın sonunda İzmir’de iki günlük demo günü düzenlenecek” dedi.

Okumaya Devam Et

Trendler

Copyright © 2022 Sanayi Gazetesi - Tüm hakları saklıdır.