Bizi Takip Edin
movenpick

Makaleler

OSB’lerde yönetim aidatlarının belirlenmesine dair kıstaslar ile bu konudaki düzenlemeler nasıl olmalıdır?

Bu yazımızda OSB yönetim aidatları ile ilgili katılımcılardan gelen yakınmalar dikkate alınarak aidatların hangi kıstaslara göre belirlemesi gerektiği ve yönetim aidatlarında tahsilinde ilamın hükmünün niteliği üzerinde durulacaktır.

Yayınlandı

Tarih

Bu yazımızda OSB yönetim aidatları ile ilgili katılımcılardan gelen yakınmalar dikkate alınarak aidatların hangi kıstaslara göre belirlemesi gerektiği ve yönetim aidatlarında tahsilinde ilamın hükmünün niteliği üzerinde durulacaktır.    

4562 sayılı OSB Kanunu’nun 16’ncı maddesine göre, yönetim aidatları ve hizmet karşılıklarının müteşebbis heyet tarafından arıtma tesisi işletme masrafları hariç tutularak belirlenecektir.     Yönetim aidatları belirlenirken OSB’nin yıllık bütçesinde belirtilen, bölgenin alt yapı ve müşterek hizmetlerine ait tüm masrafların önceki yıla ait kesin hesap da dikkate alınarak katılımcılar tarafından karşılanması esas alınacaktır.

Katılımcılar verilen bu hizmetlerden yararlanmadıkları gerekçesi ile belirlenen yönetim aidatı ödemelerinden kaçınamayacaktır.    

Peki nedir bu bölgenin altyapı ve müşterek hizmetlerine dair masraflar?   Bunlara birkaç örnek vermek gerekirse; huzur hakkı giderleri, personel giderleri, demirbaşlar alımları, ödenecek vergi ve fonlar, güvenlik hizmetleri, bakım onarım kapsamında yapılan yatırımlar, yapılmakta olan alt yapı yatırımları vb. gibi yönetim aidatı hesaplaması içine dahil edilebilecek niteliktedir.    

İlam hükmündeki yönetim aidatlarına karşı yargı yolu açık olup yönetim aidatına ilişkin müteşebbis heyet kararlarının iptali mümkündür. OSB’ler yönetim aidatı hesaplamasında, bazı OSB’lerin önceki yıla ait kesinleşen masrafları ile cari yıla ait kabul edilen tahmini bütçe giderlerini dikkate almadan parsel büyüklüğüne göre yönetim aidatı belirlediklerine rastlanabildiği gibi parsel büyüklüğü dahi dikkate alınmadan yönetim aidatı belirledikleri görülebilmektedir. Bu noktada OSB’lerce yönetim aidatı belirlenirken dikkatli olunmasında fayda görülmektedir. Zira geçen yılın kesinleşen hesapları ve onaylanan cari yıl tahmini giderleri esas alınmadan belirlenen yönetim aidatı kararları dayanaktan yoksun olarak doğacağından her ne kadar ilam hükmünde olsa dahi yargı yoluna başvurularak iptal ettirilebilecektir. Nitekim Anayasa Mahkemesinin 2010/9 Esas, 2011/109 karar numaralı 30/06/2011 tarihli kararında; yönetim aidat kararlarının kesin hüküm niteliği taşımadığı, bu kararlara karşı yargı yoluna başvurulabileceği, müteşebbis heyetçe alınan ilam niteliğindeki kararın yönetim aidatlarının ilamlı icra yoluyla tahsili kolaylaştırmak amacı dışında bir özellik arz etmediğini ortaya koymuştur.     

Reklam

Genel kurulun yönetim aidatlarına ilişkin kararları ilam hükmünde değildir. Ayrıca 4562 sayılı Kanuna göre sadece müteşebbis heyet şeklinde yönetilen OSB’lerin yönetim aidatları kararlarının ilam hükmündedir. İşletme aşamasında müteşebbis heyetin yerini alan genel kurula geçmiş OSB’lerin bu yöndeki kararlarının ilam hükmünde değildir. Bu noktada da yapılacak düzenlemelerle yönetim aidatları ile ilgili Kanun’daki ilam hükmünün genel kurul tarafından alınan kararlar içinde olmasının sağlanması ya da her iki organ içinde yönetim aidatı alacağının tahsili yönünde kolaylık sağlayan bu hükmün kaldırılması doğru olacaktır. Zira her iki organın esasen görevleri bağlamında birbirinden farkı bulunmamaktadır. 

Yönetim aidatları konusunda Kanun’un 16’ncı maddesi ile Yönetmeliğin 23/1-u maddesi uyumlu hale getirilmelidir. Diğer yandan, 4562 sayılı Kanunda yönetim aidatlarının belirlenmesinde sadece parsel büyüklüğü esas alınmıştır. Ancak OSB Uygulama Yönetmeliği’nin 23/1-u maddesi ile müteşebbis heyet ve genel kurula yönetim aidatları ve hizmet karşılıklarının parsel büyüklükleri yanında boş, inşaat ve üretime geçme durumları da dikkate alınarak belirleme yetkisi verilmiştir.

Bu düzenlemenin yapılmasındaki amacın organize sanayi bölgelerinde boş ve atıl durumda olan parselleri ekonomiye kazandırmak ve katılımcıların hızlı bir şekilde üretime geçmesini sağlamak amacıyla teşvik edici bir unsur olarak yürürlüğe konulduğu görülmektedir.  Ancak OSB Uygulama Yönetmeliği’nin 18/11/2015 tarih ve 29536 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yönetim aidatlarının boş, inşaat ve üretime geçme durumları dikkate alınarak belirleneceği hükmü Danıştay 10. Dairesi tarafından 2017/199 Esas 27/04/2021 tarihli 2021/1969 sayılı kararıyla; dayanağı olan 4562 sayılı Kanun’un 16’ncı maddesi hükmünü aşar nitelikte bir düzenlemeye gidildiği gerekçesiyle iptal edilmiştir. Aynı şekilde düzenlenen mer’i Yönetmeliğin 23/1-u maddesinin de aynı gerekçeyle iptal edilebileceği açıktır. Yönetmelik hükmü üzerinden ziyade 4562 sayılı Kanun’un 16’ncı maddesinde katılımcıların üretime geçmelerini teşvik edici düzenlemelerin yapılmasında fayda görülmektedir.  

Sonuç olarak; OSB’lerce yönetim aidatları belirlenirken geçen yıl kesin hesapları ile cari yıl kabul edilen gider bütçesi esas alınarak belirlenmesinin, aksi halde bu yöndeki kararların yargıya intikal ettirilerek iptal edilebileceğinin bilinmesinin,   Her ne kadar şu anda mer’i de olsa yönetim aidatlarının boş, inşaat ve üretim durumuna göre ölçülü olarak belirlenebilecek olsa da, yönetim aidatları konusunda 4562 sayılı Kanun ile OSB Uygulama Yönetmeliği arasındaki uyumsuzluğun OSB Kanunu üzerindeki çalışmalarda mutlaka dikkate alınmasının, yönetmelikteki gibi sanayi parselleri üzerinde üretimi teşvik edici şekilde düzenleme yapılmasının, Kanun’un 16/2. maddesi ile müteşebbis heyeti bulunan OSB’lerde tahsili kolaylaştırıcı nitelikteki ilam hükmü varken belli bir aşamadan sonra müteşebbis heyet yerine geçen ve görevleri bağlamında birbirinden farkı bulunmayan genel kurul şeklinde yönetilen OSB’lerin yönetim aidatı kararlarına da ilam hükmü tanınmalı ya da her iki organ için de böyle bir ayrıcalığı ortadan kaldırılacak şekilde daha adil bir düzenleme yapılmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir. NOT: Bu yazıda belirtilen görüşler yazarına ait olup çalıştığı kurumu bağlamaz, yazarın çalıştığı kurum veya göreviyle ilişki kurulmak suretiyle kullanılmaz.

Reklam

Okumaya Devam Et
Reklam
Yorum Yapın

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Makaleler

Değişim ve yeni para birimi

Türkiye’nin bir süredir yaşadığı ekonomik sıkıntılar herkesin malumu maalesef.

Yayınlandı

Tarih

Türkiye’nin bir süredir yaşadığı ekonomik sıkıntılar herkesin malumu maalesef.

Türkiye gibi diğer ülkelerde sıkıntı çekse de bizde daha yüksek oranlarla hissedilirliği daha kuvvetli.

Türkiye yaşadığı bu sorunu aşacaktır, şu an yaşadığımız bu kriz bizden büyük değil. Lütfen bunu aklınızdan çıkarmayın.

Bu hayat pahalılığı ve hiperenflasyon oranları giderek zaman alacak hale bürünüyor.

Ekonomi ile ilgili gerek Cumhurbaşkanı ve kurmayları gerek muhalefet partileri çalışmalarını yapıyor yer yer Sayın Cumhurbaşkanı muhalefetten katkı sağlayacak destekler talep etmesi takdire şayandır.

Reklam

Hiçbir ülkenin yaşadığı diğeri ile birebir aynı olmasa da ilham olabilir diye düşünüyorum.

Almanya’nın yaşadığı hiperenflasyon girdabına çözüm önerilerini bir kez daha okumak sosyal piyasa ekonomi modelini incelemek lazım.

Belki buna hazırlık olması için aylık yoğunlaştırılmış toplantılar tertiplemek gerekebilir.

Türkiye sürdürülebilir ihracat politikalarını oluşturması durumun da yepyeni bir ekonomik model yani Türkiye ekonomik kalkınma modeli oluşturacağına inancım tamdır.

Sürdürülebilir ihracat mekanizması akabinde yapısal reformlar ajandası tutabiliriz aksi halde yapmış gibi yapmalı reformlar oluyor.

Reklam

İhracattan gelecek gelir ve hatta cari açığı gidermek bizi kurtuluşa götürecek tek yoldur.

Cari açık Türkiye’nin en büyük hatta anaç sorunu olduğuna inanıyorum.

Bugün Türkiye’nin demokrasi, eğitim, etnik, kadın hakları vs. ve daha sayamadığım tüm sorunlar ve çözemeyişimizin doğrudan veya dolaylı ekonomik durumumuz ile ilgili olduğuna inanıyorum.

Sosyal ve siyasal sorunların çözümü karışık değil sadece grupların ekonomik geleceklerini görme ile ilgili olduğunu iddia ediyorum.

Türkiye’nin diğer ülkelerinde sanayileşmesi sağlayabilecek politika setleri oluşturması durumunda sürdürülebilir ihracat sağlayacağı en temel yaklaşımım olduğunu söylemek istiyorum.

Reklam

Belki tarım makinaları ve TOGG gibi markalarımızı üretmek isteyen ülkelere açmalıyız ve ülkeleri üretime hazırlamalıyız.

Yeni para birimi

Ekonomik sorunların oluşturduğu toplumsal moral bozulmasına karşın belki de yeni bir para birimine misal KRON’a geçmeyi de düşünmek gerekebilir.

Çok işimiz var doğru yerden ve başlamamız lazım.

Son söz; her değişim daima başka değişimlere ihtiyaç gösterir. Niccola Machieavelli

Reklam
Okumaya Devam Et

Makaleler

OSB yönetim kurulu üyeliğini sona erdiren haller-3

OSB’nin içinde bulunan sanayi sitesi yapı kooperatiflerinin, toplu işyeri yapı kooperatiflerinin, işletme kooperatiflerinin ve site yönetimlerinin yönetim veya denetim kurullarında görev alanların, bulundukları OSB’nin organları hariç, diğer OSB’lerin organlarında görev almaması gerekir.

Yayınlandı

Tarih

  • Birden fazla osb organında görev alma nedeniyle müteşebbis heyet üyeliğinin sona ermesi

OSBUY’un organ üyelerinin seçilme şartlarını düzenleyen 7’nci maddesi uyarınca;

Müteşebbis heyet, yönetim kurulu ve denetim kurulunda görev alanların (Vali hariç) diğer OSB’lerin organlarında görev almaması;

OSB’nin içinde bulunan sanayi sitesi yapı kooperatiflerinin, toplu işyeri yapı kooperatiflerinin, işletme kooperatiflerinin ve site yönetimlerinin yönetim veya denetim kurullarında görev alanların, bulundukları OSB’nin organları hariç, diğer OSB’lerin organlarında görev almaması gerekir.

Örneğin, (A) OSB’de yönetim kurulu üyesi olarak seçilen kişi, aynı zamanda (B) OSB’nin denetim kurulu üyesi olarak görev yapamaz. Kişi, böyle bir durumda bu görevlerden sadece birisini tercih etmeli ve diğer organ üyeliğinden çekilmelidir. Kişinin böyle bir tercihte bulunmaması ve kendi isteği ile çekilmemesi, buna karşılık durumun sonradan bir şekilde tespiti halinde ise,  her iki OSB’de de, müteşebbis heyet kararı ile kişinin organ üyelikleri sonlandırılır. Bu şekilde boşalan yönetim kurulu üyeliğine de; müteşebbis heyet aşamasında olan OSB’lerde, mensup olduğu kurumun ilk sıradaki yedek üyesi, katılımcılar tarafından veya genel kurulca seçilen üyelerde ilk sıradaki yedek üye; genel kurulunu yapmış ve müteşebbis heyetin sona erdiği OSB’lerde ise sıradaki yedek üye geçerek kalan süreyi tamamlar.

  • Mahkûmiyet nedeniyle yönetim kurulu üyeliğinin sona ermesi

OSBUY’un 7’nci maddesinin 6/b hükmü uyarınca; organ üyesi olabilmek için; 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkum olmama şartı aranır.

Bu bağlamda, kişinin, yönetim kurulu üyeliğine seçildiği tarih itibariyle veya göreve başladıktan sonra yukarıda belirtilen suçlar sebebiyle kişinin hapis cezasına mahkum edilmesi halinde, yönetim kurulu üyeliği sona erer. OSBUY’ün 7/7 maddesinde “Şartları taşımadıkları halde seçilenler ile sonradan kaybedenlerin üyelikleri müteşebbis heyet tarafından sonlandırılır.” hükmüne yer verilmesi nedeniyle, müteşebbis heyet tarafından kişinin organ üyeliklerinin –hem yönetim kurulu hem de müteşebbis heyet üyelikleri- sona erdiğine dair bir karar almalı; bu şekilde boşalan yönetim kurulu üyeliğine de; müteşebbis heyet aşamasında olan OSB’lerde, mensup olduğu kurumun ilk sıradaki yedek üyesi, katılımcılar tarafından veya genel kurulca seçilen üyelerde ilk sıradaki yedek üye; genel kurulunu yapmış ve müteşebbis heyetin sona erdiği OSB’lerde ise sıradaki yedek üye geçerek kalan süreyi tamamlamalıdır.   

  • Katılımcı vasfının kaybedilmesi veya yapı kullanma izni alınmaması nedeniyle yönetim kurulu üyeliğinin sona ermesi

OSBUY’un 7’nci maddesinin 6/a hükmü uyarınca; organ üyesi olabilmek için aranan şartlardan birisi “OSB’de yapı kullanma izni almış katılımcı olmak”tır. Yine Yönetmeliğin 25/2 maddesi hükmünce, katılımcıları müteşebbis heyete dâhil olan ve genel kurula geçmesine karşın müteşebbis heyet ile devam eden OSB’lerde, yönetim kurulu üyelerinin en az üçünün yapı kullanma izni almış olan katılımcılar arasından seçilmesi gerekir.

Bu bağlamda, katılımcılar arasından seçilen üyenin, yönetim kurulu üyeliğine seçildiği tarih öncesinde veya sonrasında katılımcı vasfına haiz olmadığı veyahut kaybettiği –kişi, arsasını devredip bölgeden ya da katılımcı olan şirketteki paylarını devredip ortaklıktan ayrılmış olabilir- ya da katılımcı olmakla birlikte yapı kullanma izninin olmadığı tespit edilirse, yönetim kurulu üyeliği sona erer. Bu durumda, OSBUY’ün 7/7 maddesinde “Şartları taşımadıkları halde seçilenler ile sonradan kaybedenlerin üyelikleri müteşebbis heyet tarafından sonlandırılır.” hükmü uyarınca, müteşebbis heyet tarafından kişinin yönetim kurulu üyeliğinin sona erdiğine dair bir karar alınmalı; bu şekilde boşalan yönetim kurulu üyeliğine de katılımcılar tarafından seçilen ilk sıradaki yedek üye geçerek kalan süreyi tamamlamalıdır.  

Reklam

Sonuç itibariyle, üyeliğin düşmesi ya da üyelikten çekilmiş sayılma halleri gerçekleştiği halde OSB yönetim kurulu üyelerinin görevlerine devam etmeleri mevzuata aykırılık teşkil eder. Bu türden mevzuata aykırılıklar, kişinin üyeliğinin sonlandırılmaması nedeniyle katılmaması gereken yönetim kurulu toplantılarına katılıp karar alma sürecine dahil olması, huzur hakkı alması gibi sonradan ortaya çıkabilecek birtakım olumsuzluklara sebebiyet vermektedir.

Bu nedenle, OSB yönetim kurulu üyelerinin üyeliğini sona erdiren hallerinin takip edilmesi ve gerçekleştiği andan itibaren de gerekli işlemlerin tesis edilmesi gerekir. Ayrıca, OSB yönetim kurulunda yaşanan bu değişimler, OSBUY’un 7/8 maddesi uyarınca, 15 gün içinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına (Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğüne) bildirilmelidir.

Okumaya Devam Et

Makaleler

İhracatımız rekor üzerine rekor kırıyor

Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayan Batı Akdeniz ihracatı, 2021 yılında rekor üzerine rekor kırıyor.

Yayınlandı

Tarih

Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayan Batı Akdeniz ihracatı, 2021 yılında rekor üzerine rekor kırıyor. Batı Akdeniz ihracatı yıl sonu hedefi olan 2,5 milyar dolar ihracat rakamına doğru emin adımlarla ilerliyor. Bu çerçevede Batı Akdeniz ihracatı 1 Ocak 2021 – 31 Ekim 2021 tarihlerini kapsayan süreçte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35,06 oranında artışla 2 milyar 66 milyon 273 bin 114 dolara ulaştı. Batı Akdeniz’den sadece bu yılın Ekim ayında, geçen yılın Ekim ayına kıyasla yüzde 22,91 oranında artışla 202 milyon 921 bin 211 dolar ihracat gerçekleştirildi.

Ekim ayında bölgemizden en fazla ihracatı yaş meyve sebze sektörümüz gerçekleştirdi. Maden ve metaller sektörümüz bu dönemde en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektörümüz oldu. Ekim ayı ihracatında demir ve demir dışı metaller sektörümüz yüzde 274 oranında artışla dikkatleri üzerine çekti.

Ekim ayında gerçekleşen ihracatımızın ülkelere göre dağılıma baktığımızda en fazla ihracatın Çin Halk Cumhuriyeti’ne yapıldığı görüldü. Almanya, ikinci sıradaki yerini korurken, bu ay sürpriz bir gelişme yaşandı ve İspanya ilk defa sıralamaya girdi. İspanya’ya gerçekleşen ihracatımızda rekor kelimesinin yetersiz kaldığı bir artışla, yüzde 422,97 oranında artışla 13 milyon 496 bin 221 dolar ihracat gerçekleşti. Rusya pazarında yüzde 50 artış yaşanırken, ABD pazarındaki etkinliğimizi artmaya devam ettiği görüldü.

Bölgemizden 10 aylık süreçte 2 milyar 66 milyon 273 bin 114 dolar ihracat gerçekleşti. İhracatçılarımızın faaliyet gösterdiği 26 sektörün 18’inde artış yaşandı. Toplam ihracatımız geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35,06 oranında arttı. Bu süreçte en fazla ihracatı yarım milyar doları aşan rakamla yaş meyve sebze sektörümüz gerçekleştirdi. En fazla ihracat gerçekleştiren ilk 5 sektörümüze baktığımızda yaşanan artış gelecek adına ümit verdi.

Bölgemizden en fazla ihracat her zaman olduğu gibi Çin’e gerçekleştirildi. Özbekistan, yüzde yüze yakın ihracat artışıyla dikkatleri üzerine çekerek, Rusya’ya gerçekleşen ihracat rakamına bir adım daha yaklaştı. Bölgemizden dünyanın dört bir yanına 1992 ihracatçımız ürünlerini gönderdi. Geçen yıl bu rakam 1884 ihracatçı idi. İhracatçılarımız yeryüzünün dört bir yanındaki 154 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdi. İhracat gerçekleştirilen 154 ülke ve bölgenin 127’sinde artış yaşandı.

Reklam
Okumaya Devam Et

Trendler

Copyright © 2022 Sanayi Gazetesi - Tüm hakları saklıdır.